Ingunn Sommerset har ledet arbeidet med helse og velferdsdelen i standarden. Foto: Eivind Senneset

Skal bli enige om ord og uttrykk for helse og velferd

For første gang er det utarbeidet en bransjestandard for ord og uttrykk innen helse og velferd i oppdrettsnæringen. Resultatet av dette omfattende komitéarbeidet sendes ut på høring i løpet av de nærmeste ukene og vil være et av temaene under fiskvelferdsseminaret på Aqua Nor 2021.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ser ulike begrep brukt om samme fenomen og at samme begrep kan ha ulik betydning. I standardforslaget er blant annet dødelighetskategorier redusert fra nærmere 100 ulike kategorier til seks hovedkategorier. Alt fra sårtyper til ulike lusebehandlinger har fått klare definisjoner. Dette er svært viktig for fremtidig arbeid med helse og velferd, samt videre digitalisering, sier Ingunn Sommerset, fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.  

Når det gjelder dødelighetskategoriene har NMBU gjort et grunnarbeid på oppdrag fra NCE Seafood Innovation som komiteen har fått tilgang til.

Enige om 500 definisjoner

Det er Norsk Standard for ord og uttrykk i laks- og ørretproduksjon, NS 9417, som snart vil komme i revidert utgave. Tidligere utgaver har ikke omfattet helse og velferd, men nå har standarden fått et nytt kapittel med cirka 160 termer og definisjoner for helse og velferd. I alt omfatter standarden nesten 500 ord og uttrykk.

- Presise beskrivelser er nødvendig for all omsetning av varer og tjenester. En enhetlig terminologi reduserer risikoen for misforståelser og bidrar til effektiv kommunikasjonen i hele verdikjeden, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

Veterinærinstituttet, ved Ingunn Sommerset, har ledet arbeidsgruppen som jobber med en omforent terminologi for fiskehelse og fiskevelferd i den norske standarden. Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra fiskehelsetjenesten, privat laboratorium, teknologiselskap, oppdrettsselskap, sjømatklynge og industri, forskning og forvaltning.

- Nå håper vi næringen og alle andre interessenter engasjerer seg i høringen av standarden, slik at kvaliteten blir god og ikke minst tatt i bruk når den er ferdig, sier Sommerset.

Bred anvendelse

En standardisert terminologi med felles kategorisering av ulike måleparameter for blant annet produktivitet, helse og velferd danner en basis i arbeidet med digitalisering i næringen. Det er også sentralt for forvaltning, forskning, leverandørindustri og andre brukere av data fra akvakulturnæringen.

Presenteres på Aqua Nor

Både Standard Norge og Veterinærinstituttet er representert på Aqua Nor i Trondheim 24.–27. august.  Veterinærinstituttet finner du på på Forskningstorget i hall A, stand A137. Ingunn Sommerset presenterer smakebiter på helse- og velferdsdelen i standarden under velferdsseminaret onsdag 25. august. (påmelding er nødvendig til seminaret).