Styreleder i stiftelsen Nor-Fishing, Liv Holmefjord, forsikrer det blir Aqua Nor i år. Foto: Fiskeridirektoratet.

- Aqua Nor gjennomføres som planlagt

Styreleder Liv Holmefjord i Stiftelsen Nor-Fishing, som arrangerer Aqua Nor, presiserer at messen avholdes som planlagt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Som arrangør har vi en avtale med Trondheim Spektrum om at Aqua Nor 2019 skal arrangeres på deres område og i deres bygg. Trondheim Spektrum har forsikret oss om at alle tillatelser og dispensasjoner for en vellykket gjennomføring av årets messe er på plass, sier styreleder Liv Holmefjord.

Stiftelsen Nor-Fishing føler behovet for å presisere dette på grunn av enkelte presseoppslag, som de siste dagene har gitt inntrykk av at det er usikkerheter knyttet til gjennomføringen av Aqua Nor 2019.

- Det er ikke noe som tilsier at ikke Aqua Nor vil gå som planlagt, sier styreleder Liv Holmefjord.

Aqua Nor 2019 avholdes derfor ifølge Holmefjord som planlagt 20. – 23. august.

Aqua Nor-messen er ikke i fare

Også Trondheim kommune er ute og forsikrer om at det ikke blir snakk om noen avlysning.

Rådmannen i Trondheim sier Aqua Nor skal arrangeres som planlagt fra 20. – 23. august i år, og det foreligger ingen planer om hverken å flytte eller å avlyse arrangementet.

- Det medfører riktighet at det er trafikale utfordringer i forbindelse med oppgradering av veg og annen infrastruktur som skjer parallelt med utbyggingen av nye Trondheim Spektrum. Dette har Trondheim kommune og samarbeidspartnerne hele tiden vært klar over. Det er både før og under hele anleggsprosessen satt inn tiltak som skal begrense ulempe og fare for beboere og andre som ferdes i området. Disse tiltakene vil selvsagt opprettholdes og eventuelt justeres opp etter behov. Også i fortsettelsen, så lenge det anses som nødvendig, sier han.

Rådmannen forsikrer at Trondheim kommune med samarbeidspartnere vil ta de grep som er nødvendig for at årets Aqua Nor-messe skal foregå under trafikalt trygge forhold.