Odd Berg er på sin førtiende AquaNor. Foto: Gustav Erik Baalid

Fiskerimessen sa nei. Slik begynte AquaNor

- Vi hadde en konferanse om settefisk. I hallen ved siden av var det 16 utstillere. Slik beskriver messegründer Odd Berg den første AquaNor. I år er det 40-års jubileum.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Odd Berg sluttet i Trondheim Spektrum i 2010. Men han får stadig oppdrag. Foto: Gustav Erik Blaalid

- Det var Odd Steinsbø (direktør i Fiskeoppdretternes Salgslag, FOS, red.anm.), Olav Hanssen (redaktør og gründer av Norsk Fiskeoppdrett, red.anm.) og jeg som satt rundt bordet og snakket om at det egentlig burde være marked for en egen oppdrettsmesse. Året etter, i 1980, tok vi kontakt med Norges Varemesse og spurte om vi kunne få en stand for oppdretterne på Fiskerimessen som de arrangert den gangen. Svaret var kontant nei. - Vi har ikke plass til flere, og dessuten er det ikke så interessant, var svaret. Da var det egentlig gjort, erindrer Odd Berg.

Døropner

- Det var oppdretterne selv som fikk til en messe, fastslår Berg. Han legger til at Aqua Nor ikke bare ble en messe der oppdretterne møtte hverandre, men en arena der aktører fra ulike bransjer møtes og utvekslet erfaringer.

- Vi så det klart og tydelig at på de to årene mellom messene skjedde det mye på teknologifronten, forteller Berg og understreker det faktum at Aqua Nor bidro til at interessen for oppdrettsbransjen ble større.

- I dag er Aqua Nor blitt en arena der både databransjen, bioteknologi, og mer  tradisjonelle bransjer deltar, sier Berg.

Også i jubileumsåret var det kongelig åpning av messa. 

- Dette er 20. gangen enten konge eller kronprins åpner fiskerimessen eller oppdrettsmessen i Trondheim. Det er vi stolte over, sier Odd Berg. 

Still going

Vi treffer Odd Berg på Aqua Nor. Han er tilstede for førtiende gang. Han har sikkert Norges-rekorden i å bli omtalt som messegeneral. Jovialt tilstede med gode råd, en morsom kommentar eller for å bistå.

- Jeg sluttet i Trondheim Spektrum i 2010. Siden har det bare blitt til at jeg hjelper til der det trengs, sier han beskjedent. Messen sin egen innovasjonspris tar han ansvaret for som sitt eget barn. 

- Den holder jeg ennå i, I tillegg til at jeg stepper inn der vi mangler folk, blant annet nede på Skansen, sier han, travelt opptatt med å løse en liten lokaliseringsfloke i utestand-området.

Neida, messegeneralen er slett ikke død. Leve Generalen.