En metode der man bruker hydrogenperoksid kombinert med ultralyd, og der man til slutt tilsetter enzymer som bryter ned legemiddelet før det slippes ut, har sluppet gjennom nåløyet i et EU-prosjekt. Foto:  Aqua Pharma Group
En metode der man bruker hydrogenperoksid kombinert med ultralyd, og der man til slutt tilsetter enzymer som bryter ned legemiddelet før det slippes ut, har sluppet gjennom nåløyet i et EU-prosjekt. Foto: Aqua Pharma Group

Konsept for ny og miljøvennlig bruk av lusemidler fikk EU-millioner

Teamet bak et nytt behandlingskonsept mot lakselus vant nylig en europeisk prosjektutlysning. Målet er økt vekst i europeisk akvakultur, og konkurransen ble arrangert av det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT Food). 

Publisert

European Institute of Innovation and Technology (EIT) er et EU-organ opprettet av EU i 2008 for å styrke Europas innovasjonsevne, der EIT Food retter seg mot matproduksjon.Prosjektutlysningen til EIT Food er en del av EU sin «Farm to Fork»-strategi. Støtten til prosjektet er på ca 12,9 millioner kr (1,277 mill Euro/1,1 millioner pund).

Prosjektet som vant utlysningen heter BREEZE, og er utviklet gjennom et konsortium bestående av Aqua Pharma Group, Pulcea, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Stirling.

Prosjektet ble godkjent som et av fire programmer i EIT Food sin forretningsplan; «2021 Business Plan for Sustainable Aquaculture».

Behandlingskonseptet kombinerer Aqua Pharma Group sin eksisterende hydrogenperoksidbaserte Paramove-behandling med Pulcea sin akustikkbaserte teknologi for å øke avlusingseffekt.

- Etter behandling tilsettes enzymer som katalyserer nedbrytningen av H2O2 til vann og oksygen, slik at behandlingen er gunstig selv på de mest miljøsensitive lokalitetene, melder selskapet i en pressemelding. 

Stian Mørch Aaen, veterinær og forskningssjef hos Aqua Pharma Group er naturlig nok svært fornøyd.

- Vi er vanvittig stolte over å ha landet prosjektet i det som er en meget prestisjefylt utlysning. Det er en stor ære å bli vel ansett i et program som har ambisiøse mål for å drastisk redusere fotavtrykket fra akvakultur og for å forbedre fiskevelferden, sier han.

Daglig leder i Pulcea, Ian Armstrong, påpeker at prosjektmidlene fra EIT Food vil betraktelig øke Pulceas evne til å levere teknologien rettet mot bærekraftig havbruk.

- Det gjør det også mulig å fortsette vårt samarbeid med professor James Bron og Institutt for Akvakultur ved Universitetet i Stirling med ytterligere to år, sier han.

Sammen med konsortiet har BREEZE-prosjektet også involvert to leverandører av råvarer som strategiske partnere. Solvay er leverandør av legemiddelet Paramove, og enzymet som blir benyttet til nedbrytningsprosessen etter behandling blir levert av Novozymes. 

Feltforsøk og tidlig kommersialiseringsfase av BREEZE vil bli gjennomført over de neste to årene, og et ferdig konsept er forventet på markedet innen utgangen av 2023.