Ocean farm 1.
Ocean farm 1.

Skal levere robotrenseteknologi for offshore havbruk

Norske Aqua Robotics har inngått avtale med SalMar Aker Ocean om utvikling og levering av robotbaserte notrensesystemer til Ocean Farm 1, en av verdens første oppdrettsanlegg til havs.

Publisert

Aqua Robotics notrensesystem skal sørge for at notveggene på det gigantiske oppdrettsanlegget holdes kontinuerlig rene. Selve notEN har et volum på 250 000 m3 med en diameter på 110 meter. Renserobotene skal også utstyres med overvåkingsteknologi som løpende sjekker anlegget for maskebrudd i noten. Overvåkingsløsningen utvikles i samarbeid mellom Aqua Robotics og Skarv Technologies. Renserobotene og overvåkingsløsningen vil bli fjerndriftet fra Aqua Robotics kontorer på Bryne.

- Dette er en strategisk viktig jobb der vi er med på å utvikle løsninger for offshore havbruk i Norge, sier adm. dir. Knut Molaug i Aqua Robotics.

Stiller nye krav

Kontrakten har en varighet på seks år. De tre første HALO-notrenserobotene skal leveres i løpet av mars 2023. Hovedutfordringen for oppdrettsanlegg til havs er å håndtere de fysiske kreftene anlegget utsettes for i form av bølger og vind. Dette stiller nye krav i forhold til tradisjonelle oppdrettsanlegg som er lokalisert i fjorder og skjærgården hvor de er langt mer skjermet mot vær og vind.

SalMar og Aker Capital står bak SalMar Aker Ocean som er en storsatsing på lakseoppdrett til havs. Havbruksanlegget Ocean Farm 1 har diameter på 110 meter og kan romme en fotballbane med god margin. Anlegget skal plasseres i Frohavet nordøst for Frøya i Trøndelag.