Foto: Salmobreed

Mener GMO-laksen ikke vokser raskere enn konvensjonell fisk

- Vi mener at GMO-laks er et blindspor og en løsning som leter etter et problem. I sammenligninger på vekst mellom GMO-laks og laks fra familiebaserte avlsprogram, er det ikke signifikante forskjeller i tilveksten. Det sier produktsjef Rudi Ripman Seim og genetisk ansvarlig, dr Borhild Hillestad i Salmbreed i en kommentar til saken om at Aqua Bounty har fått omsetningstillatelse på GMO-laksen sin i USA.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi registrerer at Aqua Bounty har fått godkjennelse fra det amerikanske mattilsynet Food and Drug Administration (FDA) for produksjon og salg av det svært så kontroversielle produktet GMO-laks. I artikkelen "Nå kommer GMO-laksen", fremstår det som at produktet snart vil bli akseptert og etablert i oppdrettsbransjen. Salmobreed mener at dette er en sterk påstand og at det er en lang vei fra en FDA-godkjenning frem til kommersiell oppdrett i tank eller merd – i alle fall en europeisk laksemerd, sier Seim og Hillestad.

De påpeker at Aqua Bounty ikke driver med avlsprogram, men ensrettet med genetisk manipulasjon.

- Dette kan ikke sammenlignes med det genetiske avlsprogrammet som vi står inne for. Salmobreed og det Islandske søsterselskapet Stofnfiskur, driver et av verdens mest avanserte avlsprogram på laks der fremtidens avlsteknikker som Genomisk Seleksjon (GS) nylig er implementert. Gjennom vårt systematiske arbeid har vi avlet frem en laks som har god helse, vokser fort og i aller høyeste grad er tilpasset det miljøet den lever i, påpeker de.

Deres beregninger og data viser en genetisk fremgang for vekst på ca 13 % per generasjon, i tillegg til de øvrige essensielle egenskapene som robusthet, sykdomsresistens og produktkvalitet.

- Vi mener at GMO-laks er et blindspor og en løsning som leter etter et problem. I sammenligninger på vekst mellom GMO-laks og laks fra familiebaserte avlsprogram, er det ikke signifikante forskjeller i tilveksten.

De påpeker videre at det heller ikke tatt hensyn til mulige helseutfordringer som kan forekomme i en produksjonssyklus.

- Salmobreed mener at GMO-laks ikke er en relevant konkurrent til vårt avlsmateriale, noe som vi også tydelig bemerket i et nyhetsbrev i 2011, sier Seim og Hillestad.

Under er to forskjellige figurer. Den øverste er Aqua Bountys egen, den andre er deres data sammenlignet med tradisjonelt avlet fisk. Klikk på figuren for større versjon.