Torghatten Aqua-konsernet vil satse. Nå inviterer de både lokale og andre investorer inn. Bildet viser en av virksomhetene i konsernet; oppdretts- og besøkssenteret Norsk Havbrukssenter på Toft i Brønnøysund. Foto: Norsk Havbrukssenter

Torgnes AS skifter navn og vil noteres på Oslo-børs-liste

Oppdrettsselskapet Torgnes AS blir Torghatten Aqua AS. Nå inviterer de lokalsamfunnet inn på eiersiden, samtidig som de øsnker å noteres på NOTC-listen.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet forteller i en pressemelding at de gjennom snart 25 år har Torgnes AS vært et familieselskap med tilhold på Sør-Helgeland, og at det planlegger de også å være fremover.

Styreleder i Torghatten Aqua, Paul Birger Torgnes, sier i meldingen de ønsker å åpne opp for flere eiere i selskapet. 

- Vi vil satse og håper lokalsamfunn, ansatte og nye investorer vil bli med oss på den videre satsingen på lokale bedrifter, sier han. 

Torghatten Aqua-konsernet vil i hovedsak bestå av:  

  • Oppdretts- og besøkssenteret Norsk Havbrukssenter 
  • Aquaculture Innovation som driver med oppdrett og smoltproduksjon gjennom Helgeland Miljøfisk og Bulandet Miljøfisk 
  • Campus BLÅ som driver videregående skole, kurssenter og fagskole, og er i ferd med å starte en folkehøgskole med 100 elever.

Registreres på NOTC

Torghatten Aqua AS forteller at de skal registreres på NOTC-listen slik at det blir enklere å komme inn som aksjonær og omsette aksjen. Aksjen også registreres i Verdipapirsentralen (VPS).

- Vi har klokkertro på at framtiden ligger i havet og alle prosjektene i konsernet, og vi i Torgnes-familien har ingen planer om å selge oss ut. Vi forvalter tross alt 100 år med stolt historie, og vi har ambisjoner for fortsatt utvikling av næringslivet på Helgeland med Torghatten Aqua som et lokomotiv i utviklingen. Nå inviterer vi flere til å bli med på reisen, sier Paul Birger Torgnes i meldingen.

Selskapet legger også til i meldingen at de neste milepælene for konsernet er å videreutvikle besøks- og oppdrettsvirksomheten til Norsk Havbrukssenter. Skole- og undervisningstilbudet skal styrkes på Campus BLÅ, og lakseoppdrett på land gjennom selskapet Aquaculture Innovation står foran flere store satsinger på Toft, Bulandet og Vevelstad.