Aquafarm Equipments sin teknologi Neptun-3 er solgt til Mowi, og på lokaliteten Molnes i Skånevik nærmer oppdrettsselskapet seg ferdigstilling av det fjerde utsettet av deres postsmoltproduksjon i den lukkede merden. Her kan du se video der de forteller om erfaringene med den lukkede teknologien. Foto/video: Magne Langåker/Sydvest.

Tar lukket merdteknologi et skritt videre

Aquafarm Equipment jobber aktivt med videreutvikling av Neptun-3 konseptet, og bruker mye av EU-midlene de fikk tildelt til å forsterke selskapet og den lukkede merdteknologien. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Aquafarm Equipment fra Haugesund har blant annet solgt sin lukkede merdteknologi Neptun 3, til Mowi, der oppdrettsselskapet på Molnes i Skånevik nå driver produksjon av postsmolt.

Merden er laget av såkalt GRP (Glass fiber reinforced plastics) og er forsterket med stål.

Roger Thorsen, salgs- og forretningsutvikler i Aquafarm Equipment sier EU-midlene har gitt dem mulighet til å videreutvikle teknologien og forsterke selskapet med flere ansatte. Foto: Magne Langåker/Sydvest.

Femte utsettet til høsten

Hittil har det vært fire utsett i det lukkede gigantanlegget, og Roger Thorsen, salgs- og forretningsutvikler i Aquafarm Equipment sier både dem og Mowi er godt fornøyde med prestasjonene til merden.

- Fjerde utsett består av 540 000 smolt og produksjonen nærmer seg slutten. Neste utsett er til høsten og da skal det settes ut nærmere 800 000 smolt, opplyser han til Kyst.no.

Selve merden mener han har fungert godt fra starten av. Der selskapene ser forbedringspotensial er innen overvåking, redundans samt filtrering og UV-behandling av inntaksvann.

- Vi har nå en ferdigutviklet løsning som håndterer disse momentene og som vil bli presentert høsten 2019, sier han, og understreker at de ikke vil avsløre noe mer på dette tidspunkt. 

- Har redusert driftskostnadene

Thorsen forteller de har hatt et gunstig utgangspunkt for videreutvikling av Neptun-3 versjonen, og påpeker at de jobber aktivt med dette. 

- De endringene som nå er gjort har i hovedsak vært drevet frem av kunder og tilbakemeldinger fra markedet forøvrig. Utover dette har vi lagt betydelige ressurser ned i å redusere drift og investeringskostnader på systemet, opplyser han. 

18 millioner til videreutvikling

Fra EU-prosjektet Horisont 2020 fikk Aquafarm Equipments tildelt 18 millioner kroner over to år, for å ta Neptun-merden, som i dag er et postsmolt-konsept, videre til å bli et matfisk-konsept.

EU-midlene har gjort selskapet i stand til å forsterke organisasjonen og Thorsen sier de på denne måten kan strukturere arbeidet med kommersialisering og teknologiutvikling.

Venter fremdeles på klagesvar

Selv om EU er på banen har ikke Fiskeridirektoratet så langt funnet prosjektet verdig til de seks utviklingskonsesjonene selskapet har søkt gjennom sitt datterselskap Aquafarm Utvikling AS. I oktober 2017 kom avslaget, som Fiskeridirektoratet begrunnet med at konseptet ikke oppfyller kravet om «betydelig innovasjon». 

Aquafarm har klaget på vedtaket, og avventer fremdeles svar på klagen. Selskapet har tidligere uttalt at de er optimistisk til klagebehandlingen og håper på en tilsvarende skjebne som utviklingskonseptet «Egget», som fikk ytterligere to utviklingstillatelser etter at Marine Harvest påklaget det opprinnelige vedtaket.

Thorsen sier at EU-midlene også har gjort at de har hatt mulighet til å ansatte to nye personer i selskapet.

- Samt at det har gitt oss muligheten til å leie inn den kompetansen vi til enhver tid har hatt behov for. Det har gjort oss betydelig mer fremoverlent i en periode hvor det norske markedet og potensielle kunder muligens har hatt en liten pause i påvente på avklaring av egne konsepter ref utviklingskonsesjoner.

- Hvordan skal dere utvikle smoltkonseptet Neptun-3 til et matfiskanlegg?

- Aquafarm har en ferdigutviklet komplett merdløsning som inkluderer blant annet vann- og oksygentilførsel, vannbehandling og slamhåndtering for en biomasse opp til en million kilo per merd. Inntil en eventuell avklaring om utviklingstillatelser foreligger vil vårt fokus være å bli enda bedre på det vi er gode på, som er levering av komplette systemer for postsmolt-produksjon, sier Thorsen avslutningsvis.

Les også disse sakene om Neptun-3: