AquaGen sitt landbaserte stamfiskanlegg Profunda i Barstadvik i Ørsta kommune. Foto: Matias Myklebust.

ILA mistanke på to AquaGen-lokaliteter: - Vil være krevende for oss en stund

Det er mistanke om ILA på en gruppe stamfisk fra AquaGens produksjonsanlegg Profunda på Ørsta.

Publisert Sist oppdatert

Deler av denne stamfiskgruppen er transportert til AquaGens landanlegg på Kyrksæterøra i Heim. Transporten ble gjort før ILA-mistanken oppsto. Dette gjør at disse to produksjonsanleggene nå er rammet. Øvrige produksjonsanlegg hos AquaGen er ikke berørt, kommer det frem i en pressemelding.

AquaGen gjennomfører individscreening av all stamfisk som strykes i deres produksjonsanlegg. Mistanken oppstod som følge av prøveuttak tatt 01.03.22 i forbindelse med oppstart av stryking på stamfiskgruppen flyttet til Kyrksæterøra. Mistanken ble meldt til Mattilsynet 04.03.22.

Det er ikke registrert forøket dødelighet eller kliniske symptomer i noen av de mistenkte fiskegruppene. Rognen fra stamfisken ble rutinemessig lagt inn i karanteneavdeling i påvente av prøvesvar, og det forventes derfor ikke at mistanken vil påvirke tidligere produsert rogn som ligger på lager hos selskapet.

Robust sikringsstruktur minimerer omfanget

- Stamfiskgruppene som er rammet av mistanke står for opp mot halvparten av den planlagte produksjonen av lakserogn for leveranser fra AquaGen i tredje kvartal 2022. Omfanget vil derfor kunne medføre forsinkelser i våre rognleveranser planlagt sent i andre kvartal, samt i tredje kvartal. Vi vil i samarbeid med Mattilsynet gjennomføre nødvendige undersøkelser og tiltak for raskest mulig å komme tilbake i produksjon ved de affiserte anleggene, skriver selskapet. 

AquaGen Profunda er et landbasert anlegg som de påpeker har en unik historikk med hensyn på biosikkerhet og fravær av sykdom. Den aktuelle stamfiskgruppen ble testet før avreise fra Profunda og etter ankomst på Kyrksæterøra – uten at viruset ble påvist. Dessverre viser det seg likevel at et potensielt virulent virus er påvist i fiskegruppen.

- AquaGen og samarbeidende rognprodusenter har en robust sikringsstruktur og vi forventer at rognleveransene vil gå etter skjema igjen tidlig i fjerde kvartal 2022. Den oppståtte situasjonen vil være krevende for oss en stund fremover, og vi gjør nå vårt ytterste for å minimere negative konsekvenser for kundene våre, skriver AquaGen.