Illustrasjonsbilde av ILA. Foto: Trygve Poppe

Stadfesting av ILA i oppdrettsanlegg i Heim kommune

ILA er stadfestet ved lokaliteten Vestseøra i Heim kommune i Trøndelag. AquaGen AS driver stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

AquaGen AS varslet Mattilsynet Region midt 4. mars 2022 om funn som ga grunn til mistanke om ILA etter analyser av rognvæske i forbindelse med stryking av laks ved lokalitet Vestseøra.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at de stadfestet ILA diagnosen 23. mars 2022 på bakgrunn av prøveuttak og analyseresultater fra Veterinærinstituttet

For å begrense eventuell smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse.

Det blir om kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse.