Adm.dir Trond Lysklætt. Foto: Aqualine.

Steinsvik Group og Aqualine slås sammen

Kverva Technology AS og Frøyaringen AS, som eier henholdsvis Steinsvik Group AS og Aqualine AS, har i fellesskap opprettet et nytt selskap som vil eie 100% av både Steinsvik Group og Aqualine.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det nye selskapet har en forventet omsetning i overkant av 1,5 milliarder kroner og 700 ansatte. Kverva Technology eier 90,1% av selskapet, mens Frøyaringen eier de resterende aksjene.

Både Steinsvik Group og Aqualine vil bestå som egne selskap etter transaksjonen, med en videreføring av dagens lokasjoner og virksomheter. Etableringen vil forsterke selskapenes satsning innen utvikling av fremtidens løsninger for oppdrettsnæringen, hvilket har vært hoveddrivkraften bak etableringen av det nye selskapet.

Videre vil selskapene utfylle hverandre med hensyn til produkt- og tjenestetilbud, samt geografisk tilstedeværelse. Det er forventet at etableringen vil finne sted så snart nødvendige konkurranserettslige godkjennelser og gjenstående due dilligence-prosesser er fullført.

- Det har vært avgjørende for oss at selskapene har et sammenfallende verdigrunnlag hvor kompetanse og innovasjon verdsettes høyt. Steinsvik er drevet frem av en sterk lyst til å forbedre dagens oppdrettsteknologi, og vi finner den samme skaperlysten i Aqualine. Dette gir oss stor tro på at vi sammen skal hjelpe oppdretterne til å bli enda mer kostnadseffektive og produktive, sier Terje Eidesmo, CEO i Kverva Technology, i en pressemelding.

- Vi har store ambisjoner, og er sikre på at samarbeidet vil bidra positivt i utviklingen av næringen. Aqualine og Steinsvik har på ulike områder blitt ledende teknologiselskap i oppdrettsnæringen, og vi ser at vi utfyller hverandre og står sterkere sammen enn hver for oss. Dette gir grunnlag for å satse enda mer på forskning og utvikling, med et fokus på helhetlige og komplette løsninger, sier Trond Lysklætt i Aqualine i meldingen.