Cermaq sin Q-logo

Cermaq kan muligens ikke bruke sin logo i Norge

Aquality kan muligens nekte Cermaq å få bruke sin nye logo, om de får godkjent sin merkevare i patentstyret først, ifølge advokat.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no meldte onsdag at Cermaq muligens kan ha gått på en merkevareblemme, da deres nylanserte logo og merkevare som en Q med en fisk i, allerede eksisterer i norsk havbruksnæring.

Advokat Eirik W Raanes. Foto: Advokatfirmaet Thommessen AS.

Eirik W Raanes er advokat og partner i firma Advokatfirmaet Thommessen AS, med bred erfaring  blant annet innen immaterialrett, det vil si juss som omhandler opphavsrett varemerker og patenter. Han er klar på at det på generelt grunnlag er den som har søkt registrering av varemerket først som har prioritet.

- Det vil si at han kan nekte bruk og registrering av det eldre varemerket, dersom det yngre market er egnet til å forveksles med det eldre, forklarer Raanes til kyst.no.

Om Aquality har en god eller dårlig sak beror derfor på om “Q-ene” kan forveksles i den alminnelige omsetning.

- Dersom merkene brukes for de samme varer og tjenester, er det graden av likhet mellom kjennetegnene som avgjør om det foreligger forvekslingsfare, forklarer advokaten og legger til at man i vurderingen av denne må se hen både form og farge.

- Hva kan konsekvensene for de ulike selskapene bli her?

- For Cermaq kan konsekvensen bli at de ikke får registrert og ikke får bruke sin logo i Norge.

- Dersom Aquality ikke vinner frem, blir konsekvensen at begge selskapene kan benytte sin logo.