Olav-Andreas Ervik, daglig leder i Utror, under AquaNext i Stavanger.

Vil skape tusenvis av nye arbeidsplasser

Utror-sjef Olav-Andreas Ervik tror man vil komme til 2028 før den første laksen blir satt i sjø i Trænabanken.

Publisert Sist oppdatert

Under andre og siste dag av AquaNext-konferansen i Stavanger snakket Olav-Andreas Ervik om Utror sine ambisjoner for havbruk til havs. Ervik sa det er en bred politisk enighet om at lakseproduksjonen i Norge skal mangedobles.

- Det er i utgangspunktet også en enighet om at havbruk til havs skal realiseres. Vi har et veldig godt utgangspunkt utenfor norskekysten, med fantastiske naturgitte forhold for å produsere laks. 

Tidslinjen flyttes

For å lykkes med havbruk til havs mener Ervik man er nødt til å tenke nytt og annerledes enn hva man har gjort så langt. Dette sier han også var utgangspunktet for etableringen av Utror, som er deleid av Lovundlaks.

- Da vi startet Utror for litt over et år siden, hadde vi en tidslinje som viste at vi hadde troen på å sette ut fisk på Trænabanken i tredje kvartal 2026. Den tidslinjen har vi justert litt på. Det skyldes at tidslinjen vi jobbet etter, er lagt opp mye etter tidslinjen som myndighetene jobbet etter, og vi ser at det ikke går like fort som vi trodde da vi startet med det her.

Vil bedre fiskehelsen

Ervik understrekte at det jobbes godt hos myndighetene med havbruk til havs, men påpekte samtidig at det får litt for lite oppmerksomhet.

- Dersom vi skal ut på et enda lengre løp enn det vi så for oss, må det komme noe ny energi til oss i næringen, sånn at vi står løpet ut. Men sånn som tidslinjen til myndighetene ser ut nå, ser det ut som vi bikker 2028 før vi kan komme dit at vi setter ut fisk på Trænabanken.

Utror-sjefen mener at dersom man lykkes med havbruk til havs, så vil man ha muligheten til å øke produksjonen av laks betydelig.

- Gjør vi det på den rette måten, som er en forutsetning for å lykkes, skal vi samtidig bedre fiskehelsen og øke velferden, sammenlignet med det vi klarer i dag.

Unngå biologiske utfordringer

Ervik trekker fram at Utror startet med biosikkerhetsprinsippene, som han mener er en viktig nøkkel for å lykkes.

- Grunnen til at vi har gjort det er at vi skal starte med blanke ark. Hvor lang tid skal vi bruke på å ta ut fisken? Hvor lang tid skal vi bruke på slakten? Dette er faktorer vi har brukt veldig mye tid på, og tenkt hvordan vi kan gjøre mest mulig optimalt og få lagt det inn i en produksjonsplan.

Han sier videre at det må utvikles ny teknologi, nye smoltanlegg, nye slakterier, anlegg for videreforedling, brønnbåter, servicebåter, beredskapsbåter, samt mye mer, for at ambisjonene skal realiseres.

 - Bare på det viset kan vi unngå å ta med oss de biologiske utfordringene som eventuelt måtte være kystnært.

Han legger ikke skjul på at havbruk til havs krever milliardinvesteringer, men dersom det blir lagt til rette for industrialisering, mener han det vil kunne skape to-tre tusen nye industriarbeidsplasser på Helgeland, bare i løpet av de første ti årene. Men skal havbruk til havs lykkes, mener Utror det kreves forutsigbarhet.