Marine Donut i driftsposisjon, ved Sekken utenfor Molde.

Marine Donut har fått godkjent produktsertifikat

Endelig kom gladmeldingen: Aquastructures har gitt Marine Donut “approved- stemplet” og anlegget er nå godkjent for 1100 tonn MTB. Neste skritt er innsett av fisk.

Publisert Sist oppdatert

Geir Andresen, partner i Bluegreen, har vært prosjektleder for byggingen av Marine Donut og har tilbrakt mye tid i Molde denne høsten.

- Sertifiseringsprosessen har tatt noe lengre tid enn vi håpet, men det er også en helt ny versjon av NYTEK forskriften som har ligget til grunn. Og så er vi også kroniske optimister – til tross for at vi driver med nybrottsarbeid. Marine Donut er et svært innovativt anlegg, helt ulikt noe annet som er blitt bygd før, og vi har sånn sett stor forståelse for at Aquastructures ønsket å gjøre svært grundige undersøkelser, sier Andresen i en pressemelding.

Selskapet hevder at Marine Donut er verdens største polyetylenkonstruksjon.

Geir Andresen, partner og prosjektleder i Bluegreen.

Grundige undersøkelser

Henrik Thorstensen har vært sentral i engineeringen av Marine Donut og hatt en travel høst med dialog med Aquastructures rundt beregningene.

- Aquastructures har gått gjennom alle forhold og beregninger, og fått gode svar på sine spørsmål, forklarer Thorstensen.

Det har også blitt gjennomført praktiske tester, blant annet en krengeprøve i halvhevet posisjon, som er den posisjonen som benyttes når anlegget tømmes for fisk.

- Dette er den mest krevende posisjonen for konstruksjonen med tanke på fysisk påvirkning, forklarer Henrik, som nylig gikk ut pappaperm. – Nå som sertifiseringen er i boks kan jeg pakke bort pc'en og nyte tiden hjemme.

Stempelet i boks

- Vi var aldri i tvil om at sertifiseringen ville komme, men det er klart vi likevel er både glade og lettet nå som “stemplet” er i boks. – Nå kan vi bygge så mange Marine Donuts som vi bare vil, for sertifiseringen gjelder for alle fremtidige anlegg også.

Da de fleste markeder ikke har egne regler for sertifisering, vil Marine Donut kunne selges internasjonalt med den norske godkjenningen.

Overlevering i løpet av uken

Det neste nå er en siste gjennomkjøring og overlevering av anlegget til SalMar.

- Overleveringen vil skje i løpet av uken. Så er det opp til SalMar når fiskeinnsettet skjer. I henhold til tilsagnet om utviklingskonsesjoner skal de sette inn laks på ca 2,5 kg, som skal vokse i Marine Donut til de er matfisk på ca 5,5 kg,  sier Andresen avslutningsvis.