Aquatraz. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.

Midt Norsk Havbruk tar utfordringen

Midt-Norsk Havbruk Produksjon AS fikk sent fredag kveld brev fra Fiskeridirektoratet hvor en ble meddelt at selskapet nå er i innspurten til å få tildelt 4 utviklingskonsesjoner på hver 780 tonn, totalt 3120 tonn. Midt-Norsk Havbruk Produksjon AS er datterselskap av Midt Norsk havbruk AS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tildeling av 4 utviklingstillatelser til Midt-Norsk havbruk konsernet er en betydelig utvidelse konsernets virksomhet,  og vi er ydmyke og stolte over å få anledning til å bidra til utvikling av den norske havbruksnæringen, kommer det frem i en pressemelding.

Les også: Halverer søknaden om utviklingstillatelser fra MNH 

- Våre ansatte er meget motiverte til å gå i gang med vårt konsept. Aquatraz, hvor vi sammen med våre samarbeidspartnere skal utvikle konseptet for å sikre en fremtidsrettet produksjon hvor vi reduserer næringens hovedutfordringer knyttet til lus samt bidra til enda bedre fiskehelse, melder selskapet.

- For å lede vår satsing knyttet til utviklingstillatelsene har vi ansatt Steingrim Holm som har omfattende kompetanse og erfaring til å gjennomføre et omfattende utviklingsprosjekt på en forsvarlig og god måte. Midt- Norsk Havbruk konsernet vil umiddelbart starte arbeidet med å få på plass de siste forhold som gjenstår før endelig vedtak, og vil i den fortsette vårt gode samarbeid med Fiskeridirektoratet og andre involverte parter, herunder vår samarbeidspartner Seafarming Systems AS, opplyser de.

Selskapet har som målsetning om oppstart på prosjektet i løpet av 2017, hvor første fisk i sjøen skal være på plass høsten 2017.

Fakta om Aquatraz:

  • Den er en stiv oppdrettsmerd som er utviklet for å utnytte de naturgitte gode forholdene for lakseoppdrett langs norskekysten. Konstruksjonen består av en solid flytering av stål med en sirkulær beholder av stål på innsiden.
  • Den øvre delen av merden er oppbygd av tette plater, mens resten av konstruksjonen ned til bunnen er perforert for naturlig vanngjennomstrømming.
  • Beholderen er koblet til flyteringen via fire løftesøyler som kan løftes helt ut av vannet. Løftesøylene har innvendige vannkanaler hvor friskt vann pumpes opp fra dypet til øvre del av merden. Det friske vannet setter opp en sirkulær vannstrøm i den tette delen av merden slik at gammelt vann fortrenges ut gjennom merdens perforerte del.