Arbeidet med Artic Offshore Farming startet i 2015, og målsetningen er at fisken skal være i sjøen høsten 2020. Foto: NRS.

Mørenot Aquaculture sentral i nytt utviklingsprosjekt innen offshore oppdrett

Mørenot Aquaculture skal igjennom sitt selskap, Aqua Knowledge i Haugesund, utvikle den tekniske løsningen for det komplette notsystemet til Arctic Offshore Farming. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norway Royal Salmon (NRS) har utviklet konseptet Arctic Offshore Farming, som har fått tildelt 8 utviklingstillatelser for å videreutvikle et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg.

Hensikten med slike anlegg er å øke tilgjengelig areal for oppdrett, og samtidig redusere problematikken med lakselus. Arctic Offshore Farming er en lokalitet som er eksponert for større værpåvirkninger enn de mer kystnære lokalitetene. Noe som også setter større krav til de tekniske løsningene, melder selskapet i en pressemelding. 

Mørenot Aquaculture skal igjennom sitt selskap, Aqua Knowledge i Haugesund, utvikle den tekniske løsningen for det komplette notsystemet. Mørenot melder kompetansemiljøet i Haugesund ligger et hestehode foran i utviklingen av notsystemer til offshore oppdrettsanlegg. Og mener de har en aktiv rolle i flere sentrale FoU prosjekter, som skal bidra til at offshore oppdrett blir sikkert, bærekraftig og lønnsomt.

Jan Eskil Hollen, administrerende direktør Mørenot Aquaculture. Foto: Mørenot Aquaculture

- Vi har blant annet levert notløsningen til SalMars Ocean Farm 1 som er lokalisert på Frohavet. Nota har nå stått i sjøen i et års tid, den er gjennomtestet, og vi vet at den fungerer godt i praksis. Det vi skal levere til dette prosjektet er et dobbelt notsystem i Dyneema fiber med en spesial coating. Den vil ha ekstra lang holdbarhet, og kreve vesentlig mindre vedlikehold enn ei tradisjonell not. Dette gir også kostnadsbesparinger på drift, sier Jan Eskil Hollen, administrerende direktør Mørenot Aquaculture.

- Vi er veldig fornøyde med at vi skal bidra i dette prosjektet. Her vil vi dra nytte både av den erfaringen og spesialkompetansen vi har innen tekniske analyser, design, utvikling av gode løsninger og produksjon av robuste notsystemer, tilføyer han.

Arbeidet med Artic Offshore Farming startet i 2015, og målsetningen er at fisken skal være i sjøen høsten 2020. Oppdrettsnæringen er i kraftig vekst, og innen år 2050 har regjeringen et uttalt mål at det totale produksjonsvolumet i Norge skal være 5 million tonn per år.

- Med en slik kraftig utvikling, må næringen ta i bruk nye metoder, og Artic Offshore Farming er et viktig bidrag til å dra verdens største oppdrettsnasjon mot nye høyder, legger han til.