Fôrflåten fra AKVA group ruver i størrelse med sin lengde på 64,8 meter. En standard fôrflåte AC450C fra AKVA group i bakkant (rød) viser størrelsesforholdet. Foto: BLRT Grupp.
Fôrflåten fra AKVA group ruver i størrelse med sin lengde på 64,8 meter. En standard fôrflåte AC450C fra AKVA group i bakkant (rød) viser størrelsesforholdet. Foto: BLRT Grupp.

Arctic Offshore Farming har investert i ny type fôrflåtemodell

Oppdretter har investert i ny type fôrflåtemodell i stål som ruver i størrelse og robusthet. Gigantflåten har i tillegg et svært miljøvennlig fôringssystem.

Publisert

- En fôr- og serviceflåte med tilsvarende kombinasjon av egenskaper er ikke tidligere levert i oppdrettsbransjen. Dette er den tøffeste flåten AKVA group noen gang har laget og den tåler «uvær fra alle kanter», sier Kent Ims Borsheim, prosjektleder i AKVA group i en pressemelding.

Fôr- og serviceflåten AC800PVDB har en unik sammensetning; den er over 64 meter lang og bygget for ekstreme forhold med en total tonnasje på 800 tonn, har flunkende ny miljøvennlig vannbåren fôringsteknologi og er dimensjonert for en signifikant bølgehøyde på 6,5 meter - spesielt designet for eksponerte lokaliteter.

I slep fra verft i Tallinn i retning Fellesholmen vest for Tromsø. Foto: BLRT Grupp
I slep fra verft i Tallinn i retning Fellesholmen vest for Tromsø. Foto: BLRT Grupp

Dette er også den første flåten som er designet for å ta inn fôrslangene fra bunn av flåten for å kunne benytte alle sider av flåten til blant annet mottak av fôr. I tillegg er flåten utstyrt med en integrert båtgarasje som kan ta inn båter på opptil 10,5 m i akterenden av flåten.

- Vi har stor respekt og er veldig takknemlige for at NRS/AOF ga oss tillit til å utvikle denne fôrflåten som representerer det ekstreme på mange måter; med krav til å tåle svært tøffe værforhold, tilrettelegging av drift som krever stor lastekapasitet – og i tillegg legge vekt på miljøeffekter ved selve fôringsteknologien og ikke minst et godt arbeidsmiljø for mannskapet ombord, sier salgsdirektør Hans-Øyvind Sagen ved AKVA group.  

Flåten skal plasseres på lokasjonen Fellesholmen vest for Tromsø.

Store energibesparelser

AKVA group har designet flåten med ny teknologi for vannbåren fôring som første gang ble presentert på AquaNor i 2019. Dette er den andre flåten som leveres med den nye typen vannbåren fôringsteknologi.

- Med vannbåren fôring er flåten svært stillegående i drift, og eventuelt mikroplastavfall er ikke en problemstilling for PE fôrslanger med vanntransport, sier Borsheim.

Vannbåren fôring representerer et skifte til ekstremt lavt energiforbruk sammenlignet med lufttransport av fôret. Tester som ble utført under utviklingen av vannbåren fôring viste en energireduksjon på hele 70-90 prosent sammenlignet med lufttransport.

- Det lave energiforbruket på fôring representerer en betydelig kostnadsbesparelse i generatordriften. Det tilsvarer rundt 200 000 kroner i månedlige besparelser for et konvensjonelt fôringsanlegg med 8-10 merder, sier Borsheim. 

Konstant fôringskapasitet og dyp fôring

Med luftbåren fôring er fôringskapasiteten opp mot 200 kg per minutt på avstander opptil 50 meter, og deretter synker fôringskapasiteten raskt over lengre avstander. Med vannbåren fôring vil fôringskapasitet være tilnærmet konstant, uavhengig av lengden på fôrslangen.

- Vi har målt fôringskapasiteten ved vannbåren fôring opp til 600 meter, og fôringskapasiteten på 100 kg var ganske konstant også med denne lengden på fôrslangene, sier Borsheim. 

Det er fortsatt problemstillinger som bør belyses når det gjelder effekter ved vannbåren fôring kontra luftbåren fôring, og hvordan driften og teknologien bør tilpasses for å optimalisere god drift og miljøgevinster.  

- Vannbåren fôring gir også gode vilkår for «dyp fôring» som er en forutsetning ved værharde lokaliteter, og utenom lavere lusepress «på dypet», så er det flere løsninger en jobber videre med for å tilrettelegge for god fiskevelferd og bedre tilvekst ved «dyp drift», blant annet lysforhold og fôrspredning, sier salgsdirektør i AKVA group Nordic, Hans-Øyvind Sagen.

Arctic Offshore Farming AS (AOF) er et heleid datterselskap i Norway Royal Salmon ASA (NRS). I 2018 fikk NRS/AOF tildelt utviklingskonsesjoner fra Fiskeridirektoratet for å utvikle halvt nedsenkbare stålkonstruksjoner (merder) for oppdrett av laks i Troms. Det bygges to merder med samlet kapasitet på 5990 MTB og oppdrettsanlegget skal plasseres ved Fellesholmen vest for Tromsø. Anlegget kontrolleres og styres fra en felles fôr- og serviceflåte, utviklet i samarbeid med, og bygget av, AKVA group. Anlegget skal stå klart for å sette fisk i merdene sommeren 2021 med første produsert fisk klart for levering til markedet i 2022.

Flåte AC800PVDB: 

 • Total tonnasje: 800t på fôrsiloer 
 • Lengde 64,80m og bredde 12m 
 • Antall siloer: 12 stk med automatiske lukeåpnere 
 • 8 stk foringslinjer vannforing (med utgang i bunn av flåte) 
 • Også dobbel conveyer/transportbånd som gjør det fleksibelt med fordeling av fôr til utforingslangene.
 • Skrog designet med V-bunn og baug for Hs<6,5m 
 • Utstyrt med 4 stk Nogva (2x200kva generatorer og 2x375kva generatorer) 
 • Boenhet med kontrollrom, seks lugarer , tre bad, kjøkken, garderober mm 
 • To veterinærrom med arbeidsbenker (Én våtlab og én tørrlab) 
 • Reversert osmose: Flåten er selvforsynt med ferskvann som blir produsert av sjøvann. Industrivannstank er også koblet til ferskvann og kan bli fylt opp ved egen produksjon. Flåten har også påfylling til disse tankene fra båt om nødvendig
 • EVAC-renseanlegg. Septikk går til et renseanlegg som renser septikken til at den er ren nok til å slippes på sjøen og avfallsstoff blir tatt vare på av EVAC. 
 • Flåten er utstyr med båtgarasje i hekken. Her er det en ferjeport/garasjeport som åpner for inngang av båt (Polarcirkel 1050). En slipway løfter båten opp til tørt nivå og vann blir pumpet ut av garasje via ballast-system. Systemet er utviklet og installert med fokus på størst mulig sikkerhet for mannskapet ved entring, med at de går fra båten inne i båtgarasjen og stiger direkte inn i flåten "innomhus". Båtgarasjen er også for lagring av båt i dårlig vær (i stedet for at den skal ligge eksponert ved siden av flåten). 
 • Flåten er utstyrt med ballast-system (336m3 fordelt på 6 tanker): Her kan en heve/senke flåten etter en trim/tilt indikator som vises i flåtekontroll. 
 • Ensilasjesystemet er det beste av det beste; Et totrinnsystem som gjør at en kan drive delvis miksing i kverntank for deretter å fortsette med miksing i tankene
 • Flåten har helt nytt styresystem for flåtekontroll - AKVAconnect 4.0
 • I tillegg til inntak av fôrslanger under flåten, så går det også strømkabler, signalkabler og luftslanger til merdene