Orkla kjøper 24,9 prosent av aksjene i Arctic Seaweed med hovedkontor i Flekkefjord og produksjonsanlegg i Øygarden utenfor Bergen. Foto: Artic Seaweed.
Orkla kjøper 24,9 prosent av aksjene i Arctic Seaweed med hovedkontor i Flekkefjord og produksjonsanlegg i Øygarden utenfor Bergen. Foto: Artic Seaweed.

Orkla satser på tang og tare som råvare

Orkla vil utvikle tang og tare som en ny bærekraftig vekstnæring og har etablert selskapet Orkla Ocean. Gjennom det nye selskapet kjøper Orkla en eierandel i råvareprodusenten Arctic Seaweed AS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tang og tare er havets regnskog som binder store mengder CO2 og kan være med å løse klimautfordringene. Det kan også være et viktig bidrag til å øke verdens matvareproduksjon. Tang og tare er havets grønnsaker og naturlig rik på gunstige næringsstoffer, melder Orkla i en pressemelding. 

- Det er mange utfordringer knyttet til dagens matvareproduksjon. Vi må i større grad ta i bruk havet som vårt spiskammer og redusere belastningen på jordas ressurser. Norge har store sjøarealer
som kan utnyttes til dyrking, og sollys og sjøvann er det eneste som kreves for å få tang og tare til å gro, sier Ann-Beth Freuchen, konserndirektør i Orkla.

Dyrking og høsting av tang og tare er i dag en liten næring i Norge. Dette er imidlertid råvarer som foruten mat kan ha en rekke anvendelsesområder som emballasje og som ingrediens i hygieneprodukter.

- Vi tror dette er en næring som kan vokse kraftig de neste ti-årene og bidra til det grønne skiftet, sier Freuchen.

Edel Anita Westhagen, produktutviklingsdirektør i Orkla Foods Norge og initiativtaker til Orkla Ocean (til venstre) og Ann-Beth Freuchen, konserndirektør i Orkla.
Edel Anita Westhagen, produktutviklingsdirektør i Orkla Foods Norge og initiativtaker til Orkla Ocean (til venstre) og Ann-Beth Freuchen, konserndirektør i Orkla.

- Et kompetansesenter

Orkla Ocean vil være et kompetansesenter for utvikling, forskning og kommersialisering av tang og tare i det europeiske markedet.

- Tang og tare vil gi Orklas mange dyktige produktutviklere nye muligheter. Dette er imidlertid et langsiktig arbeid hvor det ligger noen år fram i tid før vi vil se en utstrakt bruk av tang og tare i våre produkter, sier Edel Anita Westhagen, produktutviklingsdirektør i Orkla Foods Norge og initiativtaker til Orkla Ocean.

Orkla kjøper 24,9 prosent av aksjene i Arctic Seaweed med hovedkontor i Flekkefjord og produksjonsanlegg i Øygarden utenfor Bergen. Selskapet ble etablert i 2016 og har utviklet og patentert en teknologi som nå gradvis settes i drift ved flere anlegg langs Vestlands-kysten. Selskapet har en produksjonsform som lett lar seg oppskalere for å møte økende etterspørsel.

- Vi ønsker å være med å utvikle hele verdikjeden. Derfor går vi inn også i råvareproduksjon. Dette vil styrke vårt arbeid med å utvikle tang og tare som matvare og vi tror det kan være en langsiktig god investering, sier Freuchen, som samtidig understreker at Orkla er åpen for flere investeringer i næringen.

Orkla vil gå inn med to styrerepresentanter i Arctic Seaweed. Partene er enige om ikke å offentliggjøre kjøpesum av aksjeposten.