Line Ellingsen, daglig leder i Ellingsen Seafood. Foto: Therese Soltveit.

– Tilgang på mer sjøareal og lus er primærutfordringer

Med flere ILA-utbrudd i tillegg til å måtte bekjempe lakselus, ble 2015 et hektisk år for Ellingsen Seafood. Nå permitteres det 20 personer ved slakteriet i Skrova på grunn av lave volumer, men direktør Line Ellingsen håper mye vil løse seg etter brakklegging og økt bruk av ikke-medikamentelle avlusings-metoder

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ellingsen sier det er flere utfordringer fremover men to av disse gir mer hodebry enn andre.

- Tilgang på mer sjøareal og lus er to primærutfordringer. Tilgang på mer areal er svært viktig fremover for å kunne vokse, men mest for å sikre en fleksibilitet som gir en tryggere og mer effektiv produksjon, sier hun til kyst.no.

Ellingsen Seafood har produsert laks siden 1976 med første smoltutsett på 12.000 fisk. Selskapet har 11 tillatelser og produserer i overkant av 15.000 tonn pr år. Foto: Ellingsen Seafood.

- Utfordringen med lus vil vi løse, men dette er ingen «quick fix». Foreløpig ser det ut til at løsningen ligger i summen av tiltak. Vi konsentrere oss om forebygging foran behandling og behandling med ikke-medikamentelle metoder foran tradisjonelle badebehandlingsmetoder, legger hun til.

Hun forteller så at selskapet i flere år har jobbet aktivt for å få tilgang til nye lokaliteter, der målet har vært å ha en geografisk spredning for å minimere risiko.

- Alle våre lokaliteter brakklegges før nytt utsett, også lokaliteter i Tysfjord. Brakkleggingen betyr at vi må produsere på andre lokaliteter, forklarer Ellingsen.

- Høye priser bygger ikke marked

Ellingsen opplever at dagens lakse-marked er veldig sterkt, men påpeker også at det kan virke som det er presset til grensen med hensyn til pris.

-  Det fortelles om filetanlegg i Europa som stenger ned og permitterer. De høye prisene bygger ikke marked for tiden, konstaterer hun.

Oppdretteren opplever likevel at etterspørselen etter laks er større enn det de klarer å levere.

- Det er også for lite fisk tilgjengelig i den kommende perioden dessverre. Årsaken til manglende levering er mye på grunn av lus og sykdom, i tillegg til norsk regulering av vekst i havbruksnæringen. Høye priser har også fått flere til å slakte ut mindre fisk i bytte mot eksempelvis en mindre avlusning, forklarer hun.

På grunn av overnevnte utfordringer og lavere skaltevolumer vil Ellingsen fremover ikke kunne opprettholde sysselsettingen på land.

 - Dessverre opplevde vi utbrudd av ILA, som medførte en destruksjon av cirka 40 prosent av fisken som var planlagt slaktet våren 2016. Konsekvensen av dette møter vi nå ved at vi må permittere rundt 20 personer ved slakteriet vårt i Skrova. Flere vil få jobb med produksjon av tørrfisk, saltfisk og ute på sjøanlegg, men det er ikke gøy å måtte permittere folk, understreker Ellingsen.

Vil forenkle regelverket rundt leie av MTB

Hun mener regelverket burde vært forenklet ved at det på en oversiktlig og lovlig måte var mulig å leie ut MTB.

- Jeg ser flere fordeler ved en slik løsning. Det blir motivasjon for å ta ut fisk på et tidligere tidspunkt ved eksempelvis sykdom. Ved å leie ut MTB kan bedriften sikre seg et inntektsgrunnlag til tross for manglende produksjon, sier hun.

Hun viser til at dette også  kan bidra til at produksjonen kan opprettholdes på nasjonalt nivå.

- De andre kan nyttiggjøre seg MTB og vi kan unngå en reduksjon i produksjon slik vi ser nå. Det er mulig å nyttiggjøre seg andres MTB i dag, men det er komplisert og lite oversiktlig, mener hun.

Fremtidsplaner og vekst 

Hun er tvilsom til volumvekst i 2016 da det er tatt ut mye små fisk den siste tiden. For 2017 har hun lysere spådommer.

- Det er gjort mye godt grunnarbeid. Dersom vi lykkes med brakklegging av soner i tillegg til forebygging og økt bruk av ikke-medikamentelle avlusings-metoder kan vi se en vekst. Det kan synes som den største veksten kommen i nord, sier hun.

Det er flere planer som skal gjennomføres fremover, på sjøsiden skal selskapet blant annet ta i bruk flere nye lokaliteter, i tillegg til at de har stort fokus på forebygging mot lakselus.

- På slakteriet vil vi også øke dagsproduksjonen betydelig ved at vi tar i bruk en større brønnbåt, i tillegg til små justeringer og investeringer på land. Kassefabrikken vår har også akkurat utvidet produksjonen ved å innføre ytterligere en linje, opplyser Ellingsen til kyst.no.