Tilførsels rør og avløpsrør  holder konstruksjonen. Foto: FishGLOBE.
Tilførsels rør og avløpsrør holder konstruksjonen. Foto: FishGLOBE.

Fishglobe bygger ny fullskala lukket merd

Gründer Arne Berge forteller han i høst bygger Fishglobe V5, for lukket postsmolt-produksjon.

Publisert

Berge mener klart at hans lukkede merdkonsept skiller seg fra de andre lukkede konseptene under utvikling, da globen inneholder blant annet tekniske rom for alt av utstyr, eget fôrlager og muligheter for nødstrøm til pumper.

- Jeg mener konseptet har en reell sjanse til å bli den foretrukne løsningen, forteller han.

Fullskala merd 

Fishglobe V5 blir en lukket globe eller kule med et volum på 3600 kubikk, som tilsier nok vann til å holde cirka 250 tonn med fisk.

– Det er et lukket oppdrettsanlegg der fisken kan være mer beskyttet fra ytre miljøpåvirkning. Nytt vann pumpes inn og kan oksygeneres for å optimalisere miljøforholdene. En kan om en vil, samle opp partikler som fiskeskitt, og løsningen er svært robust mot rømming. I motsetning til de flest andre lukkede oppdrettsanlegg er den lukket også i toppen, slik at bølger med luselarver og lignende ikke kan slå inn med bølger.

Den siste tiden har Berge jobbet med sertifisering og godkjenning av globen, samt arbeidet med å finne en passende lokalitet til merden.

- Den skal kunne være klar for utsett av fisk neste vår, forteller han.

Godkjenningene og sertifiseringen er nå nesten i orden, beregningene viser at den vil tåler høye bølger og mye strøm.

- Det er søkt om å plassere merden i Lysefjorden eller Høgsfjorden, men bestilling av bygging er avhengig at lokalitetsklareringen snart faller på plass, legger han til.

Vellykket prototypetesting

Det er bygget tre prototyper i økende størrelse, den største på 70 m3, som de siste årene har vært testet ut med gode resultater, ifølge gründeren.

Les også:Fishglobe skiller seg fra de andre lukkede konseptene

- Den viser seg å være veldig robust, tåler bølger og strøm svært godt. Patentene er testet i praksis og fungerer som forventet. Resultatene viste at det trengtes å gjøre noe med designet for å forbedre ballastering.

For Fishglobe V5 er arbeidet med forbedringene nå fullført.