Prototypen i drift i Lysefjorden. Foto: FishGLOBE.
Prototypen i drift i Lysefjorden. Foto: FishGLOBE.

- Fishglobe skiller seg fra de andre lukkede konseptene

Arne Berge fra Fishglobe, mener at deres lukkede merdkonsept skiller seg fra de andre lukkede konseptene under utvikling. Globen inneholder bl.a. tekniske rom for alt av utstyr, eget fôrlager og muligheter for nødstrøm til pumper. - Jeg mener konseptet har en reell sjanse til å bli den foretrukne løsningen, forteller han.

Publisert

Konseptet består i hovedsak av en lukket globe eller kule med et volum på 3500 kbm, og inneholder nok vann til å holde cirka 250 tonn med fisk.

Tilførselsrør og avløpsrør holder konstruksjonen. Foto: Fishglobe.
Tilførselsrør og avløpsrør holder konstruksjonen. Foto: Fishglobe.

- Det er et lukket oppdrettsanlegg der fisken kan være mer beskyttet fra ytre miljøpåvirkning. Nytt vann pumpes inn og kan oksygeneres for å optimalisere miljøforholdene. En kan om en vil, samle opp partikler som fiskeskitt, og løsningen er svært robust mot rømming. I motsetning til de flest andre lukkede oppdrettsanlegg er den lukket også i toppen, slik at bølger med luselarver eller lignende ikke kan slå inn med bølger.

Han legger også til at «globen» består av en teknologi som også er utviklet for å kunne gjennomføre skånsom og miljøvennlig ferskvannsbehandling av laks mot lakselus og parasitter, uten bruk av legemidler.

Lukkede fordeler

Berge påpeker at ettersom den er lukket i toppen, skjermes innside også fra sollys, som vanligvis gir groe på tankvegger og siler.

- Under taket i den lukkede toppen er det også tekniske rom for alt av utstyr en trenger til oppdrett, samt fôrlager og nødstrøm til pumper og lignende. Disse tekniske rommene utgjør også samtidig nødvendig oppdrift.

Teknologien forteller han baserer seg på noen patenter som gjør at en kan bygge i det rimelige materialet PE-plast (polyetylen), slik at kostnaden per oppdrettsvolum blir lav.

-  Patentet går på å bruke rørene for vanntilførsel og avløp til å spile ut og holde fast konstruksjonen. Det andre patentet går på å bruke luft til å skyve fisk og vann ut og inn av enheten, mens globen stiger opp av vannet, opplyser han.

Nevnte operasjoner er mulige da anlegget er tett i toppen.

- Fisk og vann presses ned og ut gjennom en egen fisketappeslange i bunnen. Dette løser et problem som de aller fleste lukkede oppdrettsanlegg ikke har en god løsning for, og som gjør at oppdrettsenheten også kan brukes til å behandle fisk. Dette gjør det svært skånsomt for fisken og rimelig for oppdretteren siden de slipper dyre løsninger med brønnbåter og lignende.

Det er tekniske rom inne i toppen, som også gir nødvendig oppdrift. Foto: Fishglobe.
Det er tekniske rom inne i toppen, som også gir nødvendig oppdrift. Foto: Fishglobe.

Berge mener pris per kubikk oppdrettsvolum ikke er avskrekkende på mindre enheter som passer til postsmolt.

- Den er også unik ved å ha flytetankene innvendig, da spares konstruksjonen for store belastninger. Disse flytetankene brukes slik at den blir komplett med egen fôrflåte, og har integrert i de lukkede tankene i toppen utstyr for nødstrøm og oksygen.

- En reell sjanse

Det var i forbindelse med Berges akvakulturingeniør utdanning på 80-tallet at han begynte med lukkede merdløsninger

- Jeg utviklet en lukket flytende betongmerd, men det var ikke marked for dette da. Når det nå begynte å komme forskjellige lukkede løsninger til uttesting, så irriterte jeg meg over at de ikke var gode nok for praktisk bruk, forteller han.

Han viser til at det eksempelvis kan være vanskelig å få ut fisken og at mange må bruke not eller lignende inni merden for å få fisken ut.

- For meg har dette vært et overskuddsprosjekt. Når jeg ikke fikk sove og eller i andre ledige stunder, utfordret jeg meg selv til å komme med en bedre løsning. Løsningen ble så bra og tilbakemeldingene så gode, at jeg valgte å bli gründer og dra dette frem til kommersialisering. Jeg mener konseptet har en reell sjanse til å bli den foretrukne løsningen, men den første i fullskala må bli bygget for å bevise dette.

Her jobber Nofima med å dokumentere god vannsirkulasjon inne i prototypen. Foto: Fishglobe.
Her jobber Nofima med å dokumentere god vannsirkulasjon inne i prototypen. Foto: Fishglobe.

Bygger til våren

En prototype på 70 kbm er testet ut med gode resultater, ifølge gründeren.

- Patentene fungerer i praksis. Byggingen av den første globen i fullskala starter sannsynligvis til våren.

Regionalt Forskningsfond Vest (RFF Vest) er med å finansiere forskning og dokumentasjon. Arbeidet blir utført av Nofima og Uni Research, og skal omhandle uttesting av merden som behandlingsenhet og som postsmoltanlegg i samarbeid med oppdretter.

-  Vi har fått tildelt en egen FoU-konsesjon for å gjennomføre nødvendig uttesting med fôring og vekst av laks over fem år med tre glober, opplyser han.

- Det er nå en ansatt, men det skal ansettes flere til å drive uttestingen med fisk, og til å bygge opp en salgs og produksjonsorganisasjon.

Berge mener merden skiller seg fra andre lukkede løsninger på flere områder. Eksempelvis: 

 • Tåler mer eksponerte bølger
 • Beskyttet fra bølgeskvulp
 • Redusert smittepåkjenning
 • Beskyttet og stabilt miljø
 • Enkelt pumpeskift
 • Kan lukke for resirkulering
 • Kan enkelt rengjøres innvendig
 • Enkelt å holde nede biofilm
 • Enkel rengjøring av pumper/rør
 • Få og sikre operasjoner med båt/kran
 • Driftskostnad lav
 • Kan endre vann volum / tømmes enkelt
 • Reduser brønnbåt ved settefisktransport
 • Reduser brønnbåt ved frakt av postsmolt
 • Redusere brønnbåt ved transport til slakteri
 • Slipper slaktemerd