Slik kan det se ut når en brønnbåt med laks runder Stad.Foto: Rostein
Slik kan det se ut når en brønnbåt med laks runder Stad.Foto: Rostein

Laks i enden av tunnelen

Kystverket har nylig gjennomført modellforsøk av Stad Skipstunnel i testtank hos Marintek i Trondheim. Testingen ga de svarene som Kystverket håpet å få. - Tunnelen blir veldig bra for oss som opererer i kystfart med frakt av levende dyr, sier konsernsjef i Sølvtrans, Roger Halsebakk til kyst.no

Publisert Sist oppdatert

Sølvtrans-generalen får støtte av viseadministrerende direktør i Rostein, Glen Bradley, som kan fortelle at Rostein-flåten har over 1000 passeringer av Stad hvert år.

- Enkelte fartøy kan ha opptil 4 passeringer på et døgn, sier han til kyst.no. Om de siste modellforsøkene sier han at han nå ser "laks i enden av tunnelen".

Rostein har over 12 millioner laksepassasjerer forbi Stad hvert år, men det er ikke alltid at transporten er like behagelig. Værforholdene kan være ekstremt tøffe rundt Stad, og det går ut over den levende lasten og mannskapet. Bradley mener at oppdrettsnæringen vil bli storforbruker av det han kaller "laksetunnelen".

Glen Bradley er viseadministrerende direktør i Rostein. Foto: Rostein
Glen Bradley er viseadministrerende direktør i Rostein. Foto: Rostein

Moddeltesten

Målet med testene var å avdekke hvordan et skip, underveis i skipstunnelen, blir påvirket av medstrøm, motstrøm og fart.Under forsøket ble det brukt en nedskalert skipsmodell av hurtigruteskipet MS ”Midnatsol. ”Midnatsol” er det som er omtalt som dimensjonerende fartøy for skipstunnelen – altså at skip av tilsvarende størrelse skal kunne gå igjennom. I tillegg ble det under forsøkene i Trondheim testet seilas med en nedskalert skipsmodell av et containerskip på 150 meter. Begge skipsmodellene som ble brukt i forsøket er 27 ganger mindre enn fullskalaskipene. Resultater fra testtankforsøket inngår i det tekniske forprosjektet som skal ferdigstilles i september 2016. Kystverkets endelige forprosjekt for Stad skipstunnel skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.

Positive svar

Svarene på den omfattende testingen i Trondheim var svært positive.

https://www.youtube.com/watch?v=6idWJbQQFBY

– Testene var svært oppløftende. Det viser seg at det går veldig godt an å kjøre store fartøyer, opp til hurtigrutestørrelse, gjennom skipstunnelen. Testingen med et større containerskip viser at også disse kan gå igjennom. Vi ser at det ikke går an å kjøre i stor hastighet, men ser likevel at vi klarer å ha en hastighet som gjør at skal vi klare å opprettholde den kapasiteten som vi ønsker for tunnelen, oppsummerer spesialrådgiver Arne Lothe i Norconsult på Kystverket sin hjemmeside.

Det er de som er ansvarlige for det tekniske forprosjektet.

– Vi har gjort noen beregninger på forhånd, basert på teori, og vi har nå fått bekreftet det vi mente var teorien. Og erfaringene er veldig positive, sier Lothe videre.

Fakta

PLANSTATUS

  • Kystverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide forprosjekt, reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for Stad skipstunnel ‒ verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
  • Kystverket skal også jobbe videre med et driftskonsept og gevinstrealiseringsplan for Stad skipstunnel basert på forundersøkelser som ble ferdigstilt i 2014. Forprosjektet skal overleveres Samferdselsdepartementet våren 2017.
  • Forprosjektet, og etterfølgende kvalitetssikring KS2, vil være grunnlaget for videre behandling i Stortinget med hensyn til endelig finansiering og gjennomføring av prosjektet.
  • Stortinget har i siste periode av Nasjonal transportplan 2014-2023 satt av 1 milliard kroner til Stad skipstunnel. I fagetatenes plangrunnlag til NTP 2018-29 ligger prosjektet inne på høy ramme.
  • I forprosjektet inngår det et teknisk forprosjekt som skal ferdigstilles innen september 2016. Så langt er det foretatt miljø- og geotekniske undersøkelser og gjennomført befaringer ved tunnelområdet.