Artec Aqua har levert utstyret til Cermaqs settefiskanlegg i Forsan, der det kan produseres 12 millioner smolt. Foto: Bjørn Finnøy/Artec Aqua.
Artec Aqua har levert utstyret til Cermaqs settefiskanlegg i Forsan, der det kan produseres 12 millioner smolt. Foto: Bjørn Finnøy/Artec Aqua.

Brimer med betydeleg kontrakt med Artec Aqua

Brimer fekk hausten 2016 inn ei viktig ordre frå Artec Aqua, melder selskapet.

Publisert

Brimer skriv at dei i oktober 2016 sluttførte si hittil største kontrakt knytt til landbasert oppdrett. Artec Aqua var totalleverandør for Cermaq sitt settefiskanlegg på Forsan i Steigen, og Brimer leverte då totalt 60 ulike kar til prosjektet.

- Erfaringa frå samarbeidet mellom oss i forbindelse med dette prosjektet, beviste at Brimer er ein god leverandør av karsystem, og prosjektet i Forsan var ei viktig erfaring i forkant av tildeling av kontraktar til Brimer for Salmobreed i Salten, seier prosjektleiar i Artec Aqua, Andres Thyri i pressemeldinga.

Ny kontrakt 

Våren 2016 signerte Artec Aqua ein avtale med Salmobreed Salten AS om å bygge eit landbasert anlegg for produksjon av lakserogn. Kontraktsverdien er på over 300 millionar kroner. Det nye stamfiskanlegget har fasilitetar for å halde stamfisk på land gjennom heile produksjonssyklusen og anlegget vil kunne levere rogn gjennom heile året. Heile anlegget skal stå ferdig i løpet av hausten 2018.

Dag Davik, salssjef for oppdrett i Brimer, fortel om ny kontrakt med Artec Aqua. Foto: SALT Studio
Dag Davik, salssjef for oppdrett i Brimer, fortel om ny kontrakt med Artec Aqua. Foto: SALT Studio

Dag Davik, salssjef for oppdrett i Brimer, annonserer at dei har inngått ei ny kontrakt med Artec Aqua om store leveransar til dette prosjektet.

- Me skal levere 16 oppdrettskar på 12m i diameter og 4m høge. Eit samla karvolum i underkant av 8000 kubikkmeter fordelt på påvekstavdelinga og avdelinga for kjønnsmoden fisk. I tillegg skal vi levere 21 CO2 luftingseiningar. Kara og CO2-luftarane er alle designa og produsert på Sunnmøre og då i fiberarmert plast. Prosjektet skal leverast til Salten i løpet av året og skal både monterast og ferdigstillast der av vårt prosjekttea, seier han i meldinga.

- Dette er ei stor og svært betydeleg strategisk kontrakt. Arbeidet på Kvamsøy eller allereie igangsatt og vil gi betydeleg aktivitet i fabrikken i tida framover, seier dagleg leiar i Brimer, Håvard Haanes.

- Det å få på plass ei ny stor strategisk kontrakt innan landbasert oppdrett, like i etterkant av Forsan-prosjektet blei avslutta er ei stor fjør i hatten for oss. Vårt sals-team, med Jarle Støylen i spissen, har jobba målretta med ei satsing inn mot oppdrettsnæringa i lengre tid, og no haustar vi resultatet av det arbeidet. Vi ser fram til eit nært og godt samarbeid med Artec Aqua og Salmobreed i dette prosjektet, seier Davik.