Kontraktssignering av det nye smoltanlegget til Fjordlaks som skal bygges av Artec Aqua. Til venstre: Bjørn Finnøy i Artec Aqua AS og til høyre: Roger Hofseth i Fjordlaks Aqua AS. Foto: Artec Aqua.
Kontraktssignering av det nye smoltanlegget til Fjordlaks som skal bygges av Artec Aqua. Til venstre: Bjørn Finnøy i Artec Aqua AS og til høyre: Roger Hofseth i Fjordlaks Aqua AS. Foto: Artec Aqua.

Skal bygge produksjonsanlegg for ørretsmolt i Tafjorden

Artec Aqua har nylig signert en kontrakt med Fjordlaks om bygging av et nytt smoltanlegg for ørret i Tafjord. Det hele har en prislapp på rundt 170 millioner.

Publisert

Det skal etableres et nytt produksjonsanlegg for årlig produksjon av fire millioner ørretsmolt med en forventet gjennomsnittsvekt på 125 gram ved eksisterende settefisk anlegg i Tafjord, Norddal kommune. Forventet byggestart for anlegget er tredje kvartal 2017, og den forventede byggetiden blir cirka 12 måneder, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Artec Aqua sin profil er kjernekompetanse på prosessanlegg for landbaserte oppdrettsanlegg, og leverandør av produkter og løsninger, system (gjennomstrømning, gjenbruk og RAS) og nøkkelferdige anlegg, og selskapet flere store prosjekter andre steder i Norge.

Det nye anlegget til Fjordlaks i Tafjord vil bli seende slik ut. Her ser du et  3D View bilde fra sør. Illustrasjonsfoto: Artec Aqua.
Det nye anlegget til Fjordlaks i Tafjord vil bli seende slik ut. Her ser du et  3D View bilde fra sør. Illustrasjonsfoto: Artec Aqua.

-  Vi er derfor stolt over å ha fått en kontrakt og et prosjekt på denne størrelsen i fylket og i nærheten av hovedkontoret. Dette vil få positive virkninger på det lokale næringsliv både i Norddal kommune og i fylket ellers, poengterer de. 

Anlegget blir et topp moderne produksjonsanlegg med produksjon av ørretsmolt fra øyerogn til levering av smolt til brønnbåt gjennom henholdsvis klekkeri, startforing og påvekstavdeling.

Anlegget baserer seg på gjenbruksteknologi fra Artec Aqua AS. Det er planlagt et energiøkonomisk anlegg med høy grad av energigjenvinning i prosessanlegget.

Total bygningsmasse er på ca 3700 m2 og totalt karvolum: 3900 m3

Om Artec Aqua: 

  • Selskapet ble etablert høsten 2002 og de tre gründerne sitter fortsatt med 100% av aksjepostene i selskapet. (Bjørnar Flem, Victor Fiveland, Bjørn Finnøy)
  • Hovedkontor: Ålesund med 25 ansatte totalt i selskapet.