Fra venstre Ole Magnus Melchior (Hofseth Aqua), Magnus Seth, Arne Tørlen og Ole Andrè Nordal (Artec Aqua) Foto: Artec Aqua)

Leverer rømningssikkert landbasert anlegg

Det nye settefiskanlegget til Hofseth Aqua i Tafjord har minimal risiko for rømning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Dette forteller Artec Aqua i en pressemelding. De forteller videre at det nye settefiskanlegget er prosjektert og som er levert av selskapet har fått tilstandsgrad 0 etter ny rømningsteknisk forskrift, basert på NS 9416.

- Vi er stolte av å ha nådd denne milepælen og samtidig kunne bidra til å minimere risiko for rømning fra landbaserte anlegg, sier prosjektleder Ole Andrè Nordal.

De forteller videre t forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk, også referert til som rømningsteknisk forskrift, trådte i kraft 1. januar 2018.

- Historien bak forskriften har sitt opphav i Fiskeridirektoratet sin «Smoltoffensiv» som ble igangsatt våren 2007, hvor det ble kartlagt mange graverende forhold på flere gamle anlegg, skriver de. 

Tidskrevende prosess

Videre legger selskapet til at funnene som direktoratet gjorde, akkumulerte i at det ble gjort en bestilling på et nytt forskriftsforslag, NS9416:2013. Alle anlegg som prosjekteres etter 01.01.2018 har måttet følge standarden «NS 9416 – Landbaserte akvakulturanlegg for fisk – Krav til risikoanalyse, prosjektering, utførelse, drift, brukerhåndbok og produktdatablad»

- Artec Aqua har som totalleverandør til Hofseth Aqua sitt anlegg i Tafjorden hatt hovedansvaret for å dokumentere at anlegget oppfyller de mange kravene i forskriften. Å etablere og innhente dokumentasjonen som danner underlaget for selve klassifiseringen har vært en spennende men tidskrevende prosess, presiserer Nordal.

ANLEGGET

Anlegget har følgende kapasiteter

  • Årlig produksjon på 500 tonn regnbueørret med snittvekt på 125 gram
  • Klekkerikapasitet på 4 millioner rogn
  • Ferskvann: ca. 28 m³/min (18 m³/min i inntaksstasjon + 10 m³/min i nødvannsstasjon)
  • Sjøvann: ca. 22,5 m³/min

Anlegget består av i alt 4 bygninger.

  • Hovedbygning med totalt gulvareal på ca 3.675 m2 med klekkeri, startforing, påvekst, tekniske rom og administrasjons-/garderobeavdeling. Hovedbygning går delvis over 2. etasjer
  • Rensestasjon med totalt gulvareal på ca 240 m2 med trommelfilter, inntak, inntakskum og slambehandling.
  • Inntaksstasjon for ferskvann på ca. 20 m2
  • Nødvannsstasjon for ferskvann på ca. 20 m2

Selv om den rømningstekniske forskriften ikke har vært gjeldende så lenge, så har alle nyere anlegg levert av Artec Aqua vært prosjektert i henhold til kravene i den nye forskriften.

- Vi har prosjektert de nye anleggene våre etter alle kjente krav siden standarden først kom ut på høring i 2013, sier prosjekteringsleder Magnus Seth.

Godt samspill

I meldingen forteller de også at en god kommunikasjon og et godt samarbeid med byggherre, underleverandører og underentreprenører har vært avgjørende for å ha kommet i mål med den første søknaden.

- Hundrevis av sider med datablad, brukerhåndbøker, sertifiseringer m.m. krever god koordinering og rask behandling, og vi vil også gi ros til Fiskeridirektoratet for godt samspill underveis i prosessen, skriver de.

Anleggsleder ArneTrølen forteller at det har vært krevende å gå i sømmene på alt som er utført for å være sikker på at det samfaller med det prosjekterte,

- Det er store dimensjoner på utstyret, men alt handler om de små detaljene dersom vi skal være sikre på at ikke selv den minste fisken kan rømme. Store dimensjoner og små lysåpninger med strenge marginer setter krav til nøysomhet, samtidig som det skal hindres skarpe kanter og lignende, men vi er kommet i mål på dette, sier Tørlen.

Fanger mikroplast

Selskapet legger til at de strenge kravene til sekundærsikring og full kontroll på avløpsvannet gjør at man ikke bare hindrer rømning av fisk, men også fanger opp mikroplast og biolegemer på avveie fra RAS-moduler. 

- For oss i Artec Aqua har prosessen vært svært lærerik for alle involverte. Vi har tilegnet oss viktig kompetanse som sikrer kvalitet i fremtidige leveranser, både for nye og eksisterende anlegg, avslutter Seth.