En ny vaksine mot yersinose har fått markedsføringstillatelse.

Har teknologi for automatisert trening av smolt

Artec Aqua har teknologi for automatisert trening av smolt. De hevder at på en enkel måte kan systemet regulere strømningshastigheten i oppdrettskar.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I en pressemelding skriver Artec Aqua at med deres patenterte strålerørsløsning, Variostreamer kan en på en enkel måte regulere strømningshastigheten i oppdrettskar.

- Løsningen er laget for å opprettholde optimal karhydraulikk uavhengig av vanntilførselen til det enkelte kar. En tilleggseffekt med løsningen, er muligheten til økter med høyere rotasjonshastighet. Et tidsrele eller en PLS, vil enkelt besørge slike "trenings-økter", melder selskapet.

Forskning bekrefter treningseffekt

Nofima har dokumentert at trening har mange positive effekter. I tillegg til at fisken vokser bedre blir den mer robust, og det ser ut til at dødeligheten ved utsett minsker. Fisken blir og mer motstandsdyktig mot sykdommer, blant annet IPN og vintersår. Trening skal også bidra til å minske finneslitasje og deformiteter.

Les mer her. 

Økt oksygen-forbruk ved trening

- Treningstiltak medfører rask endring i oksygenforbruket i karet. Kar der trimtiltak iverksettes må derfor være tilknyttet et høy-responsivt oksygeneringssystem. Våre oksygeneringsløsninger basert på Saturox og Variox håndterer denne problematikken, forklarer selskapet.