Gå til innhold
Annonse
– Grunnarbeidet er snart i gang, og i oktober kommer de første veggelementene på plass, sier fabrikksjef Eskil Laukvik (til venstre) og FoU-leder Ragnar Sæternes i SinkabergHansen. Etter planen skal den nye laksefabrikken til vel 600 millioner kroner være klar til produksjon i 2021. Foto: SinkabergHansen
– Grunnarbeidet er snart i gang, og i oktober kommer de første veggelementene på plass, sier fabrikksjef Eskil Laukvik (til venstre) og FoU-leder Ragnar Sæternes i SinkabergHansen. Etter planen skal den nye laksefabrikken til vel 600 millioner kroner være klar til produksjon i 2021. Foto: SinkabergHansen

Overhalla Betongbygg skal produsere og levere selve bygget til den nye laksefabrikken på Marøya. Produksjon av elementene gir 10 ukers arbeid til 150 ansatte. Anleggets grunnflate blir cirka 9.000 kvadratmeter, med totalt areal på 13.000 kvadratmeter.

Annonse

SinkabergHansen har en ennå ikke sluttforhandlet intensjonsavtale med GL-Bygg om totalentreprise for anlegget, men som følge av ønsket framdrift er bestillingen hos Overhalla Betongbygg iverksatt. Første leveranse av element er satt til uke 42; midt i oktober, skriver selskapet i en pressemelding.

 – Anleggstid for selve bygget er beregnet til om lag 12 måneder. Videre skissert framdrift er at vi innen første halvår 2021 skal ha realisert et fullt ut operativt anlegg, sier fabrikksjef og prosjektleder Eskil Laukvik i SinkabergHansen.

Grunnarbeid snart i gang

I forkant første levering fra Overhalla Betongbygg vil klargjøring av tomt med grunnarbeid og støp av bankett for vegger snart være i gang. Også i denne delen av prosjektet vil SinkabergHansen tilstrebe å bruke lokale leverandører. 

Hovedprosessanlegget i laksefabrikken skal leveres av tyske Baader. Med alle element og delentrepriser vil prosjektet samlet bety en investering på vel 600 millioner kroner ved Nærøysundet.

Betydelig ringvirkning

Ved at det foreligger intensjonsavtale med GL-Bygg om totalentreprise, vil samlet ringvirkning i Namdalen rundt den nye fabrikken på Marøya bli betydelig.

 – Sluttforhandling med GL-Bygg er satt til august måned. Og ettersom andre aktører i Namdalen også er involvert, er dette åpenbart et viktig prosjekt for regionen, framholder Eskil Laukvik. 

For Overhalla Betongbygg vil avtalen bety leveranse av 12.000 tonn element. Salgssjef Kjell Bjarne Kjøglum sier laksefabrikken på Marøya blir en viktig jobb for virksomheten.

  – Alt skal produseres her i Overhalla. Det innebærer 10 ukers produksjon med 150 personer i fullt arbeid, og vil være vesentlig for oss i det kommende året, sier Kjøglum.

Økning areal og kapasitet

Samlet 13.000 kvadratmeter areal gir en tredobling i forhold til dagens fabrikk. Beregnet kapasitet i det nye anlegget vil være 100.000 tonn/år ved et normalskift. Også dette vil i praksis bety stor økning, ettersom eksisterende anlegg har nådd sitt produksjonstak på om lag 50.000 årstonn ved to skift.

 – At vi parallelt med å realisere en ny fabrikk skal ha ordinær drift i det gamle anlegget vil kreve områdesikring og ulike fysiske skiller, sier FoU-koordinator Ragnar Sæternes i SinkabergHansen. 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse