Gå til innhold
Pancreas disease, SAV
Pancreas disease, SAV

- Ved utgangen av november var det registrert 132 påviste og mistenkte tilfeller av pankreassykdom (PD). Totalantallet for 2015 vil derfor komme til å ligge på nivå med 2014, melder Veterinærinstituttet.
 

Det er tilføyd ennå en mistanke om PD nord i Møre og Romsdal nord for Hustadvika i oktober. I november er det påvist PD på to lokaliteter i Sogn og Fjordane og en i Møre og Romsdal, sør for Hustadvika. I tillegg er det mistanke om PD på 6 lokaliteter i Sør-Trøndelag.

Klikk på bilde for oversikt. Illustrasjon: Veterinærinstituttet.
Klikk på bilde for oversikt. Illustrasjon: Veterinærinstituttet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?