Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto: Svein Reppe/NSL.
Illustrasjonsfoto: Svein Reppe/NSL.

- Oppdretterne kan ikke gjøre annet enn å glede seg, selv om de ser at den høye prisen kan ødelegge markedet og at man kan få et tilsvarende prisfall i neste omgang, sier daglig leder Ingrid Kassen i eksportselskapet Norwell til kyst.no, om de høye lakseprisene.

Annonse

Selskapet har eksportert ca. 10 000 tonn fisk hittil i år.

- Det er cirka 30 prosent av forventet årsvolum og omtrent det samme som i fjor, sier Ingrid Kassen til kyst.no.

Selskapet selger mye fisk til Danmark og til Polen og Frankrike, og opplever en fin økning mot Asia.

Les også: Lakseprisene tar himmelspretten

Når det gjelder dagens eksportpriser og laksepriser er det både positivt og negative følger, ifølge Kassen.

- Det er selvfølgelig hyggelig for oppdretterne at prisen er høye. De sitter igjen med skyhøye marginer som de trolig ikke hadde drømt om kunne være mulig. Prisene er drevet av høy etterspørsel og et sterkt marked. I et velfungerende marked ville produksjonen økt i takt med etterspørselen og dermed holdt prisene nede. Grunnen til at prisene går i taket nå, er oppdrettsnæringens stramme produksjonsregime som igjen fører til reduksjon i produksjonen, forklarer hun.

Les også: Spår at lakseprisen synker – Alle er happy med det

- Kan ødelegge markedet

Kassen påpeker at økt etterspørsel og reduksjon i produksjon skaper høy pris.

Daglig leder Ingrid Kassen, ser at økt etterspørsel av laks og ørret skaper høyere priser. Foto: Norwell. 
Daglig leder Ingrid Kassen, ser at økt etterspørsel av laks og ørret skaper høyere priser. Foto: Norwell. 

- Det er slik markedet fungerer. Oppdretterne kan ikke gjøre annet enn å glede seg, selv om de ser at den høye prisen kan ødelegge markedet og at man kan få et tilsvarende prisfall i neste omgang. For oss som eksportør er høye priser utfordrende i forhold til kredittrammer og likviditet. Høy omsetning gir høyere kostnader og lavere marginer, i tillegg til at store prisendringer gir økt risiko i selve tradingen.

Les også: Lakseprisen nær 60 igjen

For kundene deres ser hun at dette selvfølgelig er svært vanskelig.

- Trolig er det en høyere andel kontrakter som er med på å holde gjennomsnittprisen lavere enn den spotprisen vi ser i dag. Men det er ikke å legge skjul på at kundene våre har store utfordringer, forklarer Kassen til kyst.no.

Muligheter for nye investeringer

Kassen sier at for næringen totalt sett så er det høye prisnivået vi har i dag trolig uheldig.

-  På den andre siden så gjør inntjeningen det mulig å gjøre investeringer i nye måter å produsere laks på, legger hun til.

- Analytikere forventer prisen skal gå ned, hva tenker du?

- Vi selger laks i dag til priser over 70 kr.  Det er bare en ting som er sikkert, det er at også framover vil prisene utvikle seg helt annerledes enn det alle tror.

Norwell selger laks til over 70 kroner kiloen, opplyser daglig leder Ingrid Kassen til kyst.no. Foto: Norges Sjømatråd.
Norwell selger laks til over 70 kroner kiloen, opplyser daglig leder Ingrid Kassen til kyst.no. Foto: Norges Sjømatråd.

Når det gjelder den stadig økende lakseprisen sier hun at de er bekymret for at lakseprisen skal bli for dyr for de utenlandske kundene deres.

- Hva vil denne stadig økende lakseprisen føre til for dere?  

- At vi må være bedre på det vi gjør. Som tilsier at vi ha større fokus på risiko og at vi velger de rette kundene.

Endring i mengde og varighet

Kassen merker også at det er noen endringer i hvilke mengder fisken blir solgt i.

- Noen kunder reduserer volumet, for øvrig så ser vi en økende interesser for langsiktige kontrakter med avtalt pris. 

​Når det gjelder den generelle driften ellers, sier hun at det går bra i Norwell.

- Vi jobber jevnt og trutt og håndterer de utfordringene vi møter på en god måte. Oppdretterne våre investerer i ny brønnbåt som snart skal overleveres, de er godt i gang med rensefiskoppdrett, og har investert i slakteri og ny teknologi.  Nå ser vi frem til at nye konsesjoner blir tildelt og volumet øker, sier hun avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse