Gå til innhold
Knut Nesse er CEO i AKVA group. Han melder både om utfordringer, men også at de opplever stor interesse for Tubenot-konseptet. Foto: Pål Mugaas Jensen
Knut Nesse er CEO i AKVA group. Han melder både om utfordringer, men også at de opplever stor interesse for Tubenot-konseptet. Foto: Pål Mugaas Jensen

AKVA group fikk nedgang i omsetning og overskudd i første kvatal sammenlignet med samme periode i fjor. To RAS-leveranser ble også kansellert. Men etterspørselen etter Tubenot-konseptet øker og nylig er en kontrakt verdt hundre millioner inngått.

AKVA group fikk en omsetning i 1. kvartal på 752 MNOK (852 MNOK), en nedgang på 12% fra 1. kvartal 2019.

EBITDA falt fra 97 MNOK i 1. kvartal 2019 til 86 MNOK i Q1 2020.

Netto overskuddet falt fra 36 MNOK i fjor til 21 MNOK i Q1 2020.

Ordreinngangen i kvartalet var 709 MNOK med en ordrebeholdning på 1,65 BNOK i slutten av mars 2020. To RAS-leveranser ble kansellert april 2020.

Det ble utbetalt i kvartalet et utbytte på 1,00 kroner per aksje. Det skjedde 3. mars 2020, før hovedutbruddet av Covid-19 i Norge.

Oppkjøpet av 70% av aksjene i Newfoundland Aqua Services Ltd. ble fullført i februar 2020.

AKVA-gruppen signerte en strategisk viktig Tube Not-kontrakt i april 2020.

- I global målestokk har hele kvartalet blitt påvirket av utbruddet av Covid-19-viruset. I AKVA group så vi tidlig behovet for handling. Konsernet iverksatte flere tiltak for å sikre helse og sikkerhet for våre ansatte og kunder, for å overvåke og optimalisere den samlede likviditeten i selskapet, for å opprettholde forsyningssikkerheten under krisen og en jevn ordreinngang for å sikre arbeid for alle i AKVA-gruppen . Selv om det er for tidlig å oppsummere det samlede utfallet av denne krisen, har AKVA group sett moderate effekter på den løpende virksomheten og har en høy ordrereserve ved utgangen av 1. kvartal 2020 når vi korrigerer for kansellering av to store RAS-leveranser. Det skriver selskapet i en børsmelding i forbindelse med Q1 fremleggelsen.

Merdbasert teknologi – (Cage Based Technology, CBT)

CBT-inntektene for 1. kvartal 2020 endte på 657 MNOK (689). EBITDA for segmentet i 1. kvartal var 81 MNOK (77). EBITDA-marginen var 12,3% (11,1%). EBIT og EBIT margin endte på henholdsvis 38 MNOK (36) og 5,8% (5,3%).

Inntektene i Norden endte på 404 MNOK (493).

I Norden endte ordreinngangen på 269 MNOK (372) i første kvartal, og til tross for en nedgang fra samme periode i fjor, fortsetter regionen å oppleve høy aktivitet med en sterk ordrereserve.

I den amerikanske regionen er aktiviteten fremdeles på et relativt høyt nivå, og ordreboken vokser. Regionen hadde en omsetning på 122 MNOK, som er på samme nivå som første kvartal i fjor.

Landbasert teknologi (LBT)

Inntektene for fjerde kvartal var 79 MNOK (119). EBITDA for 1. kvartal 2020 var 3 MNOK (12) og EBIT var 0 MNOK (8). EBITDA-marginen var 3,7 % (10,1 %) og EBIT-marginen på  minus 0,1 % (6,8 %).

Ordreinngangen i Q1 2020 var 10 MNOK sammenlignet med 300 MNOK i Q1 2019. Ordrereserven til landbaserte prosjekter fortsetter å være sterk, til tross for at to RAS-prosjekter ble kansellert i 1. kvartal.

Ordrereserven endte på 605 MNOK sammenlignet med 629 MNOK i fjor.

Atlantis Subsea Farming AS

I januar 2016 etablerte AKVA group sammen med Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS Atlantis Subsea Farming AS med det formål å utvikle nedsenkbare fiskeoppdrettsanlegg for laks i industriell skala.

Atlantis Subsea Farming-prosjektet krever storstilt testing av de teknologiske og operasjonelle løsningene. 22. februar 2018 kunngjorde Fiskeridirektoratet at selskapet har fått en utviklingstillatelse. Atlantis Subsea Farming AS er nå i en teknologitestingfase med hensyn til gjennomføring av prosjektet, inkludert testing med fisk i merden.

Ordrereserve

Ordrereserven ved utgangen av 1. kvartal var 1.650 MNOK (1.611). 605 MNOK eller 37% av total ordrereserve ved utgangen av 1. kvartal er relatert til Land Based Technology (LBT).

Utsikter

- AKVA group holder fokus på landbaserte matfiskanlegg i RAS, til tross for et midlertidig tilbakeslag i Kina-prosjektet. Våre notservice-virksomheter er i ferd med å bli utvidet, ettersom en ny servicestasjon skal bygges i Nord-Norge med en partner og planer for ytterligere stasjoner er under planlegging, skriver sleskapet.

En ny generasjon TubeNot er også lansert.

- Det er sterk interesse i markedet for dette produktet, og vi har signert en kontrakt på 100 MNOK i april 2020 for flere leveranser til en kunde, skriver de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?