Gå til innhold

Akva Group vil utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg

Illustrasjon av de nedsenkbare oppdrettsanleggene til Atlantis Subsea Farming. Foto: ASF.
Illustrasjon av de nedsenkbare oppdrettsanleggene til Atlantis Subsea Farming. Foto: ASF.

Akva Group har sammen med selskapene Sinkaberg-Hansen og Egersund Net, etablert selskapet Atlantis Subsea Farming. Sammen søker de om seks utviklingskonsesjoner for nedsenkbare oppdrettsanlegg.

Formålet med det nye selskapet er å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for oppdrett av laks i industriell skala. Atlantis Subsea Farming har søkt om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskala utvikling og uttesting av det nye teknologiske- og driftsmessige konseptet, opplyses det i en pressemelding.

- Arbeidet med Atlantis startet sommeren 2014, og eksperter fra alle tre selskapene har vært og vil fortsatt være involvert i arbeidet med konseptet, skriver de. 

De vil gjennom sitt utviklingsarbeid bidra til bedre og mer bærekraftig utnyttelse av dagens lokaliteter, samt å åpne muligheten for å ta i bruk eksponerte lokaliteter i større utstrekning enn i dag. Målet er også å oppnå produksjons- og fiskevelferdsgevinster ettersom disse merdene i langt mindre grad vil være utsatt for de miljømessige og fysiske forhold enn i et anlegg i overflateposisjon.

Storskala tester

En storskala uttesting vil fokusere på å fremskaffe tredjeparts dokumentasjon for fiskens velferdsmessige status og produksjonsytelse, anleggets teknologiske egenskaper og ivaretagelse av helse-, miljø- og sikkerhet for de ansatte, skriver de.

Akva Group påpeker at det er mange risikoer knyttet til prosjektet, og at testing av de teknologiske og operasjonelle løsningene krever storskala testing utover hva som kan gjøres i dagens oppdrettsanlegg basert på tradisjonelle driftsmetoder.

- Den videre fremdriften i prosjektet er dermed avhengig  av at vi får utviklingskonsesjoner.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?