Gå til innhold
Annonse

AKVAHUB AS fikk millionstøtte til havbasert forskning

AKVAHUB arrangerte nylig en workshop med lokale aktører hos Sulefisk AS med omvisning på Ecomerden. Foto: AKVAHUB
AKVAHUB arrangerte nylig en workshop med lokale aktører hos Sulefisk AS med omvisning på Ecomerden. Foto: AKVAHUB

Selskapet fikk 1 million kroner i pengegave fra Sparebankstiftingen Sogn og Fjordane.

Annonse

AKVAHUB ble startet etter initiativ fra lokalt næringsliv i 2016, og er eid av syv selskap fra Hyllestad, Askvoll, Flora og Ulstein.

Asbjørn Dyrkorn Løland i AKVAHUB forteller til Kyst.no om premien.

- Gaven fordeler seg over tre år og skal sammen med tilskudd fra Innovasjon Norge nyttes til å styrke utviklingsaktiviteten til AKVAHUB særlig inn mot områder som kan ha positive effektar både lokalt og regionalt.. Dette vil si aktivitet som ikke bare er til nytte for eierne av AKVAHUB, men for havbruksnæringen generelt, sier han.

Løland påpeker at miljø er noe de legger stor vekt på.

- Et eksempel på dette er en av funksjonene vi ønsker AKVAHUB skal ha i forbindelse med nye idèer eller konsept som kan bidra til enda mer miljøvenlig akvakultur. Vi har åpen dør for slike idèer og ønsker å bidra med kompetanse og nettverk til de som tar kontakt, forteller han.

Asbjørn Dyrkorn Løland er daglig leder i AKVAHUB AS og sier det ligger et enormt potensiale innenfor havbruk i Norge og globalt. Foto: Arkiv.
Asbjørn Dyrkorn Løland er daglig leder i AKVAHUB AS og sier det ligger et enormt potensiale innenfor havbruk i Norge og globalt. Foto: Arkiv.

Vil ha mer kompetanse inn

Det viktigste målet til selskapet de tre neste årene er å etablere et solid grunnlag for videre drift av AKVAHUB med hovedkontor i Lervik i Sogn og avdelingskontor i tilknytning til BTO-miljøet på Marineholmen i Bergen. 

- En av oppgavene mine er å identifisere flere selskap som kan tenke seg å eie en andel av den FoU-avdelingen AKVAHUB skal være. I tillegg har vi et mål om at AKVAHUB skal kunne tilsette flere kompetansepersoner de neste årene. En av strategiene for å nå disse målene er å fortsette utviklingen av den unike samarbeidskulturen vi ønsker å skape mellom eksisterende og nye eiere og andre samarbeidspartenere.

Selskapet har nylig utført en workshop for aktører som er engasjert i utvikling eller drift av lukket flytende eller lukket landbaserte anlegg. Initiativet kom fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune og AKVAHUB fikk samlet en rekke aktørar ute hos Sulefisk AS med omvisning på Ecomerden. Her fikk aktørene utvekslet kunnskap og erfaring til nytte for alle som deltok.

Store konkurrasefortrinn

Løland forteller til Kyst.no at de har flere spennende prosjekter på gang.

- AKVAHUB er for tiden engasjert i et forprosjekt innen sirkulærøkonomi som vi fikk finansiert av Innovasjon Norge. Prosjektet har som mål å kartlegge grunnlaget for en ny verdikjede som produserer energi og resirkulerer næringssaltet som finnes i fiskeslam. Her er flere aktører koblet på, og vi ser allerede konturene av flere potensielle hovedprosjekt som bør iverksettes når forprosjektet er fullført.

Løland mener det ligger et enormt potensial innenfor havbruk i Norge og globalt.

- Jeg tror det er viktig å bruke Norge sine fortrinn for havbruk, men samtidig se etter alle muligheter for eksport av både teknologi og kunnskap, slik oljenæringen har vært særskilt gode på. Innennfor algeindustrien tror jeg det ligger mye spennende i vente, både innen mikroalge og makroalge.

Han mener Norge har flere konkurransefortrinn innenfor havbruksnæringen.

- Vi har klare fortrinn med rene fjorder og stort potensial for å utløse effekt innen sirkulærøkonomi blant annet ved bruk av næringssaltet fra fiskeoppdrett. Utfordringer vil det alltid vere, men den beste måten å handtere disse på er gjennom samarbeid på tvers av både aktører og fagmiljø. Jeg har klokketro på at det er raskaste veien til suksess, avslutter han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse