Gå til innhold
Annonse

Akvaplan-niva bidrar til bruk av rensefisk på Island

Rognkjeks illustrasjon. Foto: Pål Mugaas Jensen
Rognkjeks illustrasjon. Foto: Pål Mugaas Jensen

Oppdrettsnæringen på Island kan ikke konkurrere med produsenter i land som Norge og Chile hvor det er snakk om store volum og følgelig lave produksjonskostnader. Islandske lakseoppdrettere retter seg derfor inn mot nisjemarkeder i USA hvor det er høyere krav til miljømessig bærekraft og dyrevelferd, kommer det frem i en pressemelding.

Annonse

Lakselus er en utfordring for lakseoppdrettere over store deler av verden. Per i dag er ikke dette et stort problem på Island, men det anses som sannsynlig at man også her vil komme til å møte på dette over tid, skriver Akvaplan-niva i en pressemelding.

Store deler av laksenæringen globalt anvender kjemiske medikamenter for å løse luseproblematikken. Lakseprodusenter som retter seg mot markeder med strenge sertifiserings-regimer må imidlertid se etter andre metoder.

Nå har Akvaplan-niva sin avdeling i Reykjavik, ved Albert Imsland, Ollý Jónsdóttir og Snorri Gunnarsson, tatt utgangspunkt i erfaringer fra Norge for å utvikle en protokoll for optimal bruk av rognkjeks som er skreddersydd våre naboer i vest.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse