Gå til innhold
Annonse
Styreleder i NCE Seafood Innovation Cluster Einar Wathne forteller at AquaCloud 2.0 vil fokusere på standardisering av havbruksdata. Foto: Cargill
Styreleder i NCE Seafood Innovation Cluster Einar Wathne forteller at AquaCloud 2.0 vil fokusere på standardisering av havbruksdata. Foto: Cargill

Prosjektet AquaCloud har nå gått inn i en ny fase der de vil gjøre kvaliteten på havbruksdata bedre.

Annonse

- Prosjektet AquaCloud 2.0 skal utvikle havbruksnæringens digitale infrastruktur, forteller styreleder i NCE Seafood Innovasjon Cluster, Einar Wathne.

Wathne som også er prosjektleder for AquaCloud 2.0 forklarer at utfordringen med AquaCloud 1.0 var blant annet kvaliteten på lusedataene. Dette førte  til at modellene som ble produsert ikke var gode nok til å endre oppdretternes beslutningsadferd.

- Utfordringene med kvalitet og mangel på standarder var årsaken til at styret i NCE Seafood Innovation Cluster bestemte seg for å reformulere AquaCloud til å bli et standardiseringsprosjekt for data, forklarer Wathne

Et bransjeinitiativ

Her trekker styrelederen frem de seks eksisterende standardene som allerede finnes innenfor havbruk i regi av Standard Norge.  

- På den måten trenger vi ikke å finne opp kruttet på nytt, men vi må koordinere dette og sette det inn i et system, forklarer prosjektlederen.

Standard Norge skal ifølge styrelederen ha besluttet å foreta revisjon og har allerede invitert for deltakelse i en standardiseringskomite som skal ha sitt første møte 21.august i tilknytning til AquaNor.

AquaCloud 2.0 er ifølge styrelederen et bransjeinitiativ hvor en ønsker at hele næringen skal være med, inkludert alle aktører, sjømatbedrifter, teknologileverandører, næringsorganisasjoner, fagmiljøer, forskningsmiljøer og myndigheter.

AquaCloud 2.0

  • Prosjektet skal utvikle havbruksnæringens digitale infrastruktur.
  • En av oppgavene er å sikre kvalitet på digital informasjon fra havbruk og styrke eierskap og utnyttelse av informasjon.
  • Prosjektet er et et bransjeinitiativ hvor en ønsker at hele næringen skal være med.
  • Prosjektet har koblet seg på å initiativet til Nærings- og fiskeridepartementet som ønsker en digitaliseringsstrategi for blå sektor.

- Vi ønsker å koble oss på sammen og spesielt henge oss på allerede eksisterende standardiseringsinitiativ, forklarer han

Videre forteller Wathne at de har koblet seg på initiativet til Nærings- og fiskeridepartementet som ønsker en digitaliseringsstrategi for blå sektor. Her alle de tre næringsorganisasjonene ifølge styrelederen involvert.

- På denne måten unngår vi dobbelaktivitet ved at vi alle arbeider sammen med dedikerte oppgaver, sier han avslutningsvis.

En lengre artikkel om AquaCloud 2.0-prosjektet kan du lese i Aqua Nor utgaven av Norsk Fiskeoppdrett.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse