Gå til innhold
Flo Flo konseptskisser. Illustrasjon Mood Harvest.
Flo Flo konseptskisser. Illustrasjon Mood Harvest.

Fiskeridirektoratet har i dag gitt Myre Havbruk AS avslag på søknaden om fem utviklingstillatelser til konseptet «Flo Flo».

Fiskeridirektoratet skriver i avslaget at  “Etter en vurdering av søknaden har Fiskeridirektoratet kommet til at deler av det omsøkte konseptet ikke innebærer utvikling av «teknologi» som er omfattet av ordningen med utviklingstillatelser. Det omsøkte prosjektet oppfyller heller ikke vilkåret om «betydelig innovasjon». 

Sammen med Mood Harvest søkte Myre Havbruk om fem utviklingstillatelser med en samlet MTB 3900 tonn, for konseptet de omtaler som «"FLO FLO" oppdrettsmerd med dokkingstasjon».

Mood Harvest har tidligere også prosjektert et lekterbasert brønnbåtkonsept, og ifølge André Reinholdtsen, som er daglig leder i Myre Havbruk er konseptet både unikt og praktisk gjennomførbart på dagens eksisterende lokaliteter.

- Man kan si at vi har tatt konseptet med det lekterbaserte brønnbåtkonseptet og utviklet det slik at det implementeres i selve lakseproduksjonen, har Reinholdtsen tidligere uttalt til Kyst.no.

Om konseptet: 

Oppdrettsmerden skulle ha dokkingfunksjon og være designet for å kunne skifte mellom ulike typer drift, det være seg åpent, åpent med luseskjørt eller semilukket. Grunntanken bak merden er at man skal kunne utnytte de ulike driftstypenes fordeler når det er behov, og det på en tilnærmet sømløs måte. De ulike lekterne i konseptet skal være tilpasset ulike operasjoner i drift.

Søknaden beskriver at det skal brukes lektere for levende transport, vannbehandling og avfallshåndtering. Utover disse nevnes en rekke andre lektere også i søknaden.

Dette inkluderer lekter for smolt-transport, mel og fôrtransport, service og beredskap, dead-haul/slakt og kontainertransport. Brønn- og servicefartøyet skal være designet for enkelt å transportere de ulike lekterne.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?