Gå til innhold
Annonse

Avslag til utviklingskonseptet til Arctic Seafood Group

Illustrasjon av Intelli-Aqua-konseptet. Foto: AFC Analytics
Illustrasjon av Intelli-Aqua-konseptet. Foto: AFC Analytics

Fiskeridirektoratet avslo i dag Arctic Seafood Group AS sitt konsept «Intelli-Aqua» som er et hev- og senkbart anlegg med snorkel. 

Annonse

Selskapet har søkt om tre utviklingstillatelser for «Intelli-Aqua» som er et hev- og senkbart anlegg med snorkel. Prosjektet er planlagt skal skje i Nordland. 

Fiskeridirektoratet opplyser fredag at de avslår søknaden og begrunner dette med at de har kommet til at konseptet ikke oppfyller kravet til betydelig innovasjon.

Om konseptet:

Intelli-Aqua består av et nedsenkbart notlokk med luftesnorkel og en avansert sensorplattform. Formålet er ifølge søker å redusere lusepåslag ved å holde fisken under lusebeltet gjennom teknologi som kombinerer kjente prinsipper i nye tekniske løsninger for å sikre stabil og enkel drift. Sensorløsningen skal kunne gi røkter løpende analyse av fiskens adferd og velferd for å kunne optimalisere drift, redusere svinn og øke fiskevelferd.

Arctic Seafood Group er 100 prosent eid av Friendmall Limited. Selskapet har i tillegg søkt om tre utviklingstillatelser for utvikling av et todelt konsept for påvekst i sjø, men fikk avslag i fjor.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse