Gå til innhold
Annonse
Harald T. Nesvik forteller at han ønsker å hindre at PD blir spredd. Foto: Margarita Savinova
Harald T. Nesvik forteller at han ønsker å hindre at PD blir spredd. Foto: Margarita Savinova

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding at Mattilsynet på oppdrag har utarbeidet et utkast til en bekjempelsesplan for PD.

Annonse

- Dette er en alvorlig virussykdom som kan gi store økonomiske tap for oppdrettere, som følge av svak tilvekst, redusert slaktekvalitet og dårlig fiskevelferd. Sykdommen er utbredt på Vestlandet og i deler av Trøndelag, skriver de i meldingen.

Fiskeriministeren forteller at de ønsker å holde resten av landet fritt for PD, samtidig som en begrenser konsekvensene av sykdommen i PD-sonen.

- En slik strategi vil kreve felles oppslutning og felles tiltak i næringen, sier Nesvik.

Planen tar ifølge meldingen utgangspunkt i gjeldende krav i regelverket for bekjempelse av PD. I meldingen forteller departementet også at regelverket fremkommer i nasjonal PD-forskrift, i transportforskriften og i kontrollområdeforskriften for PD som for tiden gjelder i Trøndelag og sør i Nordland.

- Bakgrunnen for oppdraget med å lage en bekjempelsesplan, er å sikre en enhetlig behandling av situasjoner med utbrudd av PD, hvor det fremgår hvorfor og hvordan et utbrudd må behandles ulikt avhengig av hvor i landet utbruddet skjer, skriver departementet i meldingen.

På denne måten skal næringen ifølge meldingen oppleve en større grad av forutsigbarhet, samtidig som saksbehandlere i Mattilsynet får støtte i behandlingen av enkeltsaker.

Høringsfristen er 1 september

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse