Gå til innhold
Annonse

Benchmark: - Vi er på rett spor mot lusemiddelsøknad

Når det nye lakselusmiddelet snart skal søkes markedsføringstillatelse for, vil en av forutsetningen for bruk antagelig være at behandlingsvannet skal renses med den patenterte CleanTreat-metoden. Illustrasjon: Benchmark.
Når det nye lakselusmiddelet snart skal søkes markedsføringstillatelse for, vil en av forutsetningen for bruk antagelig være at behandlingsvannet skal renses med den patenterte CleanTreat-metoden. Illustrasjon: Benchmark.

Benchmark melder at prosessen mot å søke om markedsføringstillatelse for sitt nye lakselusmiddel har stø kurs.

Annonse

I en halvårsmelding fra selskapet skriver de at omsetningen økte med 3 % til 78,3 millioner pund i det de kaller første halvår 2019. Strengt tatt er det 6-månedersperioden fra oktober 2018 t.o.m. 31. mars 2019.

EBITDA økt med 25 % til 7,5 millioner pund, mens resultat før skatt ble redusert med 80 % til 0,7 millioner pund. Denne veksten er ifølge selskapet  drevet av økte inntekter og overgang til en produktmiks med høyere verdi.

- Omsetningen økte som forventet til tross for utfordrende forhold i de globale rekemarkedet. Selskapet hadde en vekst innen genetikk, helse og kunnskapstjenester som mer enn kompenserer for en nedgang innen ernæring, skriver de i meldingen.

- At justert EBITDA økte med 25% gjenspeiler bidraget av høyverdiprodukter, økning i verdien av biologiske eiendeler som følge av økt salg og økt kapasitet i Norge  samt kostnadskontroll, skriver de videre.

EBITDA-marginen økte til 9,6% fra 8 ,0 % i H1 2018.

Nærmer seg lansering

De skriver i halvårsmeldingen at at punktet i regnskapet om «kapitalisert FoU», relaterer seg til forsøk og utviklingsarbeid for produkter som «har vist seg å være kommersielt levedyktige og nærmer seg lansering, og den største er konsernets neste generasjons lakselusbehandling.»

De skriver videre at de har fremgang mot kommersialisering av nøkkelprodukter.

- Reguleringsprosessen er på rett spor for markeds start av vår neste generasjon lakselusbehandling.  

Benchmark oppgis at forsøk i kommersiell skala fortsetter å vise en effektivitet på 99 %.

- Interessen for produktet blant våre kunder er økende, melder de.

- Vi har levert vekst i Justert EBITDA og gjort fremskritt mot våre strategiske prioriteringer til tross for utfordrende forhold i rekemarkedet. Vi fortsetter å gjennomføre operasjonelle og strukturelle effektivitetsinitiativer, og vi forventer at konsernet skal levere stort sett i tråd med markedsforventningene for hele året, sier CEO Malcolm Pye i en kommentar .

I meldingen skriver de også at de i perioden har lagt ned en av a sine rognkjeksanlegg.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse