Gå til innhold
Annonse

Beregner lus på villfisk ut fra vanntemperatur og avstand til oppdrett

Forsker Peder A Jansen. Foto: Veterinærinstituttet.
Forsker Peder A Jansen. Foto: Veterinærinstituttet.

Det nye systemet for kapasitetsjusteringer for ørret- og lakseoppdrett, også kalt trafikklyssystemet, har nå trådt i kraft, og åtte produksjonsområder får mulighet til å øke kapasiteten. Veterinærinstituttet har vært sentral i ekspertgruppa som har bidratt med det faglige grunnlaget for ordningen.

Annonse

Regjeringen har besluttet at åtte produksjonsområder gis grønt (produksjonsområdene 1 og 7-13), tre produksjonsområder settes til gult (2, 5 og 6) og to produksjonsområder settes til rødt (3 og 4). (Liste over produksjonsområdene nederst).

Fargene gis ut fra hensynet til villfisken og smittepresset den utsettes for langs kysten. Veterinærinstituttets leveranse i denne prosessen er en risikoberegningsmodell som dekker hele hendelseskjeden fra smitteproduksjon i oppdrett til dødelighet av villaks. Oppdragsgiver er Nærings- og fiskeridepartementet, og er det største forvaltningstøtteoppdraget for lakselusgruppa ved Veterinærinstituttet.

–Veterinærinstituttets modell har over tid gitt god forklaringskraft på en enkel og kostnadseffektiv måte. Avstand til smittekilden og vanntemperatur har vist seg å være det som best beregner smittepresset. Jo tettere oppdrettsanleggene ligger langs villaksens utvandringsrute og jo varmere det er i vannet under utvandringen, jo større fare er det for lusepåslag, forklarer seniorforsker Peder A. Jansen ved Veterinærinstituttet.

Jansen forklarer nærmere i videoen under.

https://youtu.be/0xOlVoO7Dx0

Hver uke beregner instituttet smittepresset fra lakselus langs hele kysten basert på innrapporterte lusetellinger fra oppdrettsanleggene. Forskerne bruker tellingene til å beregne reproduksjon av lus på alle oppdrettsanlegg, og beregner et smittepress ut fra det.

–Modellen egner seg godt for å sammenligne smittepress over tid og mellom produksjonsområdene. Men det er avgjørende framover at beregningsmodeller som dette etterprøves årlig for å sikre at kartet stemmer med terrenget, sier Jansen.

Ekspertgruppas arbeid skal bygge på dokumenterte data og resultater fra relevante forsknings-, overvåknings- og utviklingsprosjekter. Veterinærinstituttets modell baserer seg hovedsakelig på beregninger av smittepress med opphav i oppdrett og observerte sammenhenger mellom smittepress og påslag av lus på fisk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse