Gå til innhold
Biomega sitt raffineri skal etter planen stå ferdig til sommeren. Foto Biomega
Biomega sitt raffineri skal etter planen stå ferdig til sommeren. Foto Biomega

I flere år har lastebiler med avfall fra lakseforedling blitt fraktet fra Hirtshals til Norge. Nå bygger bioteknologiselskapet Biomega Danmarks mest avanserte bioraffineri for fiskeavfall.

Store mengder fiskeavfall har skapt grunnlag for et bioraffineri i Hirtshals. Foto Terje Engø
Store mengder fiskeavfall har skapt grunnlag for et bioraffineri i Hirtshals. Foto Terje Engø

Det er ikke opplyst hvor mye som investeres i anlegget. Men det snakk om flere hundre millioner. Denne fabrikken er ett av flere prosjekter i Hirtshals hvor fiskeavfall skal foredles til høyverdige produkter.

Danmark hadde inntil 2020 en stor minknæring. Da spredte en egen Covid-mutasjon seg i minkfarmene. Mutasjonen smittet og videre til mennesker. Resultatet ble at regjeringen i et omstridt vedtak bestemte at cirka femten millioner mink måtte avlives. I tillegg til å gjøre mange pelsdyrprodusenter arbeidsledige, forsvant et stort marked for fiskeavfall.

Biomega A/S produser fôr- og matvareingredienser av fiskeavfall, - i første rekke avfall fra fabrikker som produserer laksefilet. Det har et stort raffineri i Skogsvåg på Sotra utenfor Bergen. Selskapet har utviklet sin egen patenterte enzymbaserte hydrolyseprosess til å produsere proteiner og oljer. Produktene selges til bruk i dyrefor, helseprodukter og tilsetninger i mat.

Administrerende direktør i Biomega A/S har tidligere uttalt at Hirtshals er en viktig gateway for laks til Europa. Kvantumet som passerer havnen vokser raskt fra år til år, og vi er begeistret over å ha mulighet til å utvide vår virksomhet til Hirtshals. Biomega har mottatt stor støtte fra lokale myndigheter. Hjørring Kommune og Hirtshals havn i forbindelse med prosjektet.

 

Fiskeavfall ble før Covid-pandemien solgt til produsenter av pelsdyrfôr. I 2020 ble femten millioner mink avlivet og bedrifter som fryselageret på bildet tapte mye av sin omsetning fra lagring av blant annet fiskeavfall fra Island. Foto Terje Engø
Fiskeavfall ble før Covid-pandemien solgt til produsenter av pelsdyrfôr. I 2020 ble femten millioner mink avlivet og bedrifter som fryselageret på bildet tapte mye av sin omsetning fra lagring av blant annet fiskeavfall fra Island. Foto Terje Engø

Store mengder råstoff

Danmark har tidligere mottatt opptil 25.000 tonn fiskeavfall årlig fra Island. Det har i første rekke vært losset i Thyborøn og lagret i et stort fryselager for videresalg til produsenter av pelsdyrfôr. Nå har bunnen falt ut av dette markedet. Det er ingen minkfarmer som trenger fôr. Det betyr også at avfall fra andre fiskeforedlingsanlegg har blitt sendt til fiskemelfabrikker og derved har fått lavere verdi.

Når Biomega sin fabrikk i Hirtshals, etter planen skal være klar til å utnytte lakseavfallet, er dette det første raffineriet som bygges i havnen. Det er også ett prosjekt hvor det planlegges mottak av annet fiskeavfall.

I 2015 kjøpte Sekkingstad AS på Sotra Skagerak Salmon A/S i Hirtshals. Omsetningen var den gang på cirka 500 millioner norske kroner. Siden da er omsetningen doblet. Fabrikken produserer ferske og fryste laksefiletprodukter. De har sendt mye lakseavfall til Biomega sin norske fabrikk.

Hirtshals har blitt Europas laksehub

I 2019 ble slakteskipet «Norwegian Gannet» satt i drift. Det kan levere opptil 1000 tonn fisk på hver tur. Normalt er mengden lavere. Men det blir en viktig leverandør av lakseavfall til Hirtshals. Selv om mye av laksen som skipet frakter til Hirtshals blir pakket og eksportert ved ankomst, blir en del av laksen foredlet ved danske anlegg. Det skaper igjen avfall som kan benyttes av Biomega sitt nye bioraffineri.

Det er også andre fabrikker som produserer lakseprodukter i Hirtshals, som Lerøy Schlie A/S, Danish Salmon A/S og Seawell Hirtshals AS. I tillegg anløper fiskefartøyer med bifangst og fiskeavfall. Fiskefartøyene vil få et bedre tilbud når produksjonsfasiliteter for hvitfisk etter hvert kommer på plass.

Hirtshals er også viktig for færøysk laksenæring. Svært mye færøysk laks passerer havnen. Denne laksen kommer i termotraller og termobiler med ro-ro-skip og ferjen Norröna som seiler mellom Torshavn og Hirtshals.

Havnen som i tillegg til ferjeforbindelse til Færøyene og i sommersesongen også til Island, har også ferjeforbindelse til Bergen, Stavanger, Kristiansand, Langesund og Larvik. Disse forbindelsene, sammen med «Norwegian Gannet» har gjort havnen til Europas største laksehub.

Har du en sak du
vil tipse oss om?