Gå til innhold
Annonse
Bjørøya visningssenter gir de besøkende ett innblikk i hvordan norsk lakseoppdrett foregår når de tar dem med ut på merdkanten. Foto: Bjørøya.
Bjørøya visningssenter gir de besøkende ett innblikk i hvordan norsk lakseoppdrett foregår når de tar dem med ut på merdkanten. Foto: Bjørøya.

Oppdrettselskapet Bjørøya har i år ny rekord på sitt visningssenter med hele 1800 besøkende. Nå vil de lære enda flere om havbruksnæringen. 

Annonse

Bjørøya visningssenter er åpent hele året, men høysesongen er fra midten av mars til midten av november. På lokaliteten har de både laks og rensefisk som de forteller om til publikum. 

Jens Martin Dahle Olsen, ansvarlig for visningssenteret, sier til Kyst.no at de har fortsatt besøk av veldig mange elever og studenter, men opplever en økning i bedriftsbesøk.

- Det er altså andre bedrifter i andre næringer, som vil få et bedre innblikk i oppdrett- og havbruksnæringen. Vi har også en økning i rene turistbesøk, opplyser han.

Jens Martin Dahle Olsen er ansvarlig for visningssenteret til Bjørøya som har fått over 1800 besøkende så langt i 2018. Foto: privat.
Jens Martin Dahle Olsen er ansvarlig for visningssenteret til Bjørøya som har fått over 1800 besøkende så langt i 2018. Foto: privat.

Produserer egne visningsfilmer

Bjørøya visningssenter og oppdrettsselskap har satset mye på film, fra egen produksjon og anlegg.

- Første del av besøket hos oss er en presentasjon, bestående av masse flott film. Del to er en tur ut til oppdrettsanlegget. Slik vi er organisert i dag har vi to omsøkte visningslokaliteter, slik at vi til enhver tid har lokalitet med fisk innenfor rekkevidde, forteller Dahle Olsen som nå i vinter skal jobbe med ferdigstilling av helt nytt videomateriale.

Ny rekord

Bjørøya AS

  • Er et oppdrettsselskap med 32 ansatte og med hovedkontor i Flatanger kommune.
  • Selskapet har ni oppdrettskonsesjoner, og driver en 100 % samdriftsproduksjon med Midt Norsk Havbruk AS.
  • Bjørøya AS er medeier i flere virksomheter i tilknytning til havbruksnæringen. Selskapet har også to av konsesjonene FoU-tillatelser for å forske på bruk av rognkjeks som beitefisk på lakselus, mens en av konsesjonene er en visningstillatelse.

Bjørøya har i år passert 1800 besøkende, som har vært med ut til merdkanten. Det er ny rekord for selskapet. 

- Vår mål for neste år er å passere 2000 besøkende. For mange kan kanskje dette høres ut som et lavt tall, men og 1800 gjester i to båter som tar 12 passasjerer hver blir noen turer, påpeker han med et smil. 

Les også: Satt ny besøksrekord på merdkanten - vil ha enda flere ut på tur

Vil ha flere skoleelever på besøk

Skolelever besøker ofte Bjørøya sitt visningssenter og denne målgruppen håper selskapet de skal øke betydelig. 

Turister og skoleelever får ett innblikk i hverdagen på merdkanten på visningssenteret til Bjørøya som arrangerer turer hele året. Foto: Bjørøya.
Turister og skoleelever får ett innblikk i hverdagen på merdkanten på visningssenteret til Bjørøya som arrangerer turer hele året. Foto: Bjørøya.

På visningssenteret jobber det fast to personer som har dette som deres eneste jobb, også har de flere betrodde ansatte som Dahle Olsen sier de spiller på ved behov.

- Hva er folk mest interessert i å finne ut om oppdrett?

- Vi merker at spørsmålene følger trendene i media, slik at i år har fôr og råvarer vært noe vi har snakket mer om enn tidligere. Men så har man jo alle de andre, faste, spørsmålene om laksen, merda, miljøet og alt det andre. «Hvorfor hopper laksen?» 

Selskapet har to RIB-båter som trygt og hurtig tar de besøkende ut til visningslokaliteten, og Dahle Olsen sier de noterer seg nok et år uten uhell og skader.

- Det ser vi nærmest på som den viktigste måloppnåelsen i løpet av et år, forteller han. 

Her håndfôrer noen av de besøkende laksen på lokaliteten. Foto: Bjørøya.
Her håndfôrer noen av de besøkende laksen på lokaliteten. Foto: Bjørøya.
Visningssenteret har ambisjoner om å få mye mer folk ut på merdkanten til neste år og ønsker å få til en ny besøksrekord. Her ser du en av RIB-turene deres. Foto: Bjørøya.
Visningssenteret har ambisjoner om å få mye mer folk ut på merdkanten til neste år og ønsker å få til en ny besøksrekord. Her ser du en av RIB-turene deres. Foto: Bjørøya.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse