Gå til innhold
Annonse

Deling av fôringsdata gir gevinst for oppdrettsnæringen

CageEye forteller at deling av fôringsdata vil gi flere muligheter for bransjen. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.
CageEye forteller at deling av fôringsdata vil gi flere muligheter for bransjen. Illustrasjonsfoto: Linn Therese S Hosteland.

I en pressemelding forteller CageEye at fire leverandører av fôringssystemer til det norske oppdrettsmarkedet (Fluctus, AKVA Group, Steinsvik og JT Electric), har besluttet å gjøre sine ulike fôringsdata tilgjengelig for oppdrettsindustriens andre teknologiaktører.

Annonse

- Dette tiltaket åpner for nye muligheter fra bransjens leverandører, og CageEye er en av aktørene som drar stor nytte av dette samarbeidet, skriver selskapet i meldingen.

Selskapet forteller at de tilbyr et hydroakustisk overvåkningssystem, som både måler og analyserer fiskens adferd i merden.

- Ved å kombinere data fra egne sensorer og andre leverandørers systemer, gir vi oppdrettsselskapene en fullstendig oversikt over fiskens adferd i hele merden under fôring, og dermed maksimering av fôrbruken uten fare for overfôring, forteller de.

De legger til at ved å kombinere datamateriale fra fôringssystemene med egne overvåkningsdata, oppnår de en dypere innsikt i fôringen som ytterligere vil forbedre selskapets algoritmer.

Deling av fôringsinformasjon fra de ulike fôringssystemene er  et langt skritt i retning av å kunne utvikle nye metoder for å forbedre effektiviteten og bidra til bedre bærekraft innenfor lakseoppdrettsnæringen. Foto: CageEye
Deling av fôringsinformasjon fra de ulike fôringssystemene er et langt skritt i retning av å kunne utvikle nye metoder for å forbedre effektiviteten og bidra til bedre bærekraft innenfor lakseoppdrettsnæringen. Foto: CageEye

Avdekker optimale fôringsmønstre

Selskapet skriver i meldingen at selv når ulike lakseoppdrettere er lokalisert i samme område, kan de velge å benytte svært ulike fôringsstrategier og rutiner, basert på fôringsleverandørens anbefalinger samt oppdretterens egne erfaringer og visuelle tolkning av fiskens adferd.

De forklarer også at de store og nyttige mengder informasjon i forbindelse med fôringen. 

- Denne informasjonen vil i neste rekke danne grunnlaget for analyser og bruk av kunstig intelligens, sammenlignes med fôringsprofiler og miljømessige forhold, og dermed gi en dypere innsikt i fiskens behov enn man oppnår ved bruk av tradisjonelle metoder, skiver de.

Kombinerer data fra ulike kilder

De forklarer også at når målet er å oppnå økt innsikt i fiskeproduksjonen, er det nødvendig at viktige data fra atferd, miljø og fôring kan analyseres og ses i sammenheng.

- Deling av fôringsinformasjon fra de ulike fôringssystemene er derfor et langt skritt i retning av å kunne utvikle nye metoder for å forbedre effektiviteten og bidra til bedre bærekraft innenfor lakseoppdrettsnæringen.

Petter I. Jenssen, Chief Digital Officer for AKVA group, opplyser at AKVA group ønsker å bistå bransjen med å bli mer datadrevet og ta i bruk mer vitenskapelige metoder i sin produksjon.

- Som en del av denne strategien ser vi et økende behov for kontrollert og strukturert datadeling, både mellom fiskeoppdretterne selv og mellom industriens ulike aktører og leverandører, sier han.

Harald Lien, Daglig leder i Fluctus, forklarer i meldingen at Fluctus ble grunnlagt med visjonen om å være partner for fiskeoppdrettere, og leverte de mest fleksible og brukervennlige løsningene.

- Vi tillater også toveisintegrasjon, noe som gjør det mulig for CageEye å kontrollere systemet vårt, som er nødvendig for dem når de driver autonom fôring, forklarer han.

Fôring er kun starten

Ifølge meldingen til selskapet er nøyaktig tolkning av fiskens appetitt for å kunne forbedre fôringsrutinene er kun ett av målene for integrasjonen.

- Etter hvert som stadig større datamengder fra oppdrettsanleggene legges til, vil det også bli mulig å søke etter nye adferdsmønstre, forklarer selskapet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse