Gå til innhold
Annonse
Administrerende direktør i STIM, Jim-Roger Nordly. Foto: Kyst.no
Administrerende direktør i STIM, Jim-Roger Nordly. Foto: Kyst.no

STIMs rettigheter til SuperSmolt FeedOnly har ifølge selskapet vært under angrep i over to år. I går satte Det europeiske patentkontoret det som trolig blir sluttstreken.

Annonse

Gårsdagens beslutning fra det europeiske patentkontoret (EPO) innebærer at omfanget av fôringredienser som faller inn under patentbeskyttelsen utvides, slik at også eksisterende etterligninger av fôret nå utgjør patentbrudd. I tillegg slo EPO fast at også den praktiske bruken av slike fôr innebærer brudd på STIMs patentrettigheter.

Dette skjer etter at STIM i mars vant fram i Oslo tingrett i en rettssak mot en konkurrerende fôrprodusent.

- Egenskapene til SuperSmolt FeedOnly er enestående, og vi skjønner godt at andre er fristet til å se til våre løsninger. Nå er vi svært glade for at både domstolene og EPO slår fast at rettighetene til fôret tilhører oss, og jeg håper og tror vi nå slipper å bruke mer penger og energi på å forsvare dette. Beslutningen fra EPO er en seier til alle som er opptatt av forskning og innovasjon, sier administrerende direktør i STIM, Jim-Roger Nordly.

Synkroniserer smoltifiseringen

SuperSmolt FeedOnly har siden lanseringen i 2014 ifølge selskapet bidratt til å betydelig redusere dødeligheten etter utsett og økt inntjeningen for lakseprodusentene. Nøkkelen er fôrets evne til å synkronisere smoltifiseringen slik at samtlige fisk har opparbeidet solid sjøvannstoleranse før overføring til sjø. Sammenlignet med tradisjonell smoltifisering ved hjelp av lysstyring utgjorde SuperSmolt FeedOnly ifølge selskapet et kvalitetsmessig sjumilssteg for bedre fiskevelferd og lønnsomhet i produksjonen. SuperSmolt Feed Only ble patentsøkt i 2014 og første innvilgelse kom i 2019. 

Konkluderer striden

Beslutningen fra EPO kommer etter lang tids strid mellom STIM og konkurrerende fôrprodusenter vedrørende rettighetene til fôret. Så langt har en av disse fôrprodusentene blitt stevnet for retten. I dommen fra Oslo Tingrett ble selskapet i mars dømt til å betale erstatning til STIM for å ha solgt en direkte kopi av SuperSmolt FeedOnly, samt for brudd på god forretningsskikk. Dommen er anket.

STIMs patent ble på nytt utfordret i 2017, ved at konkurrenter foretok mindre justeringer i fôrsammensetningen før salg. Disse endringene hadde STIM tatt høyde for i en avledet søknad og EPO har altså nå konkludert med at patentet gjelder også fiskefôr basert på flere innholdskomponenter når dette brukes til smoltifisering.

- Vi er tilfredse med at vi også denne gangen får støtte i EPO, noe som innebærer at våre konkurrenter ikke lenger kan gjøre minimale justeringer i fôret og på den måten slippe unna rettighetsproblematikken. Vi mener gårsdagens beslutning i EPO vil konkludere de uenigheter vi har hatt med konkurrentene, sier Nordly.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse