Gå til innhold
Annonse
Oppdrettsselskapet Isqueen ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til 700 000 kroner i bot. Foto: Isqueen AS.
Oppdrettsselskapet Isqueen ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til 700 000 kroner i bot. Foto: Isqueen AS.

Totalt 125 000 laks døde mens selskapet unnlot å varsle, ifølge dommen. Nå har Høyesteretts ankeutvalg nektet anken fremmet.

Annonse

Det melder E24 fredag formiddag.

Oppdrettsselskapet Isqueen ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til 700 000 kroner i bot etter at de ikke gjennomførte helsekontroll, eller varslet Mattilsynet, da rundt 50 prosent av laksen i anlegget døde etter avlusing.

Selskapets advokater anket dommen til Høyesterett, men ankeutvalget traff i forrige uke beslutning om ikke å la anken fremmes.

Dermed er dommen og boten mot Isqueen i følge E24 rettskraftig.

Unnlot å varsle

Selskapets laksemerder lå innenfor en bekjempelsessone for sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA). Forholdet ble avdekket under en inspeksjon ved en brønnbåt i april 2015, lenge etter at oppdrettslaks fra sonen ble fraktet til slakteriet på Stokmarknes i 2013 og 2014, kommer det frem i den ferske dommen.

Det var Mattilsynet som først meldte saken til politiet i oktober 2015, og Økokrim tok over saken i desember 2016.

Fra tingretten hadde selskapet og dets daglige leder fått en bot på 300 000 kroner, samt 50 000 kroner for brudd på forskriften om kontrollområde for å bekjempe ILA. Dermed ble boten mer enn doblet i lagmannsretten.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse