Gå til innhold
Annonse

Skal lage fosfor-produkter som er etterspurt i hele Europa

Ecopro-sjef Tore Fløan. Foto: Ecopro
Ecopro-sjef Tore Fløan. Foto: Ecopro

Biogassfabrikken Ecopro i Verdal inngår et samarbeid med NIBIO for å finne løsning på en av de store utfordringene som hele Vest-Europa har, nemlig mangel på fosfor gjenvunnet fra sekundære råstoff . Daglig leder i Ecopro, Tore Fløan, som er glad for den økonomiske støtten som forskningsprosjektet har fått av det regionale forskningsfondet.

Annonse

I hele Vest-Europa er det stor oppmerksomhet rundt mangel på fosfor. Regionen er stor importør av fosfor og er avhengig av import, i hovedsak fra Vest-Sahara.

- Fosfor er en ikke-fornybar ressurs og en livsnødvendig innsatsfaktor i verdens matproduksjon. Vest-Europa er nummer to på verdensbasis når det gjelder import og regionen er svært sårbar for endringer i eksportmarkedet. EU har pekt på fosfor som en kritisk råvare for å sikre egenproduksjon av mat til statenes innbyggere, og ønsker å resirkulere fosfor fra sekundære råvarer for å redusere sitt importbehov. Pandemier som Corona 19 gjør ikke behovet for selvforsyning, mindre aktuelt, sier Tore Fløan.

- Selv om estimater av hvor lenge verden har fosfor-ressurser med god kvalitet varier fra 30 til 200 år, er det ingen tvil om at det er på høy tid at vi begynner å gjenvinne P fra fosfor-rikt avfall, som egentlig er en sekundær råvare.  Det er nødvendig med handling nå og fosfor må bli en vesentlig del av det grønne skiftet, sier forskningssjef Trine Eggen i avdelingen for bioressurser og kretsløpsteknologi i NIBIO.

Det regionale forskningsfondet i Trøndelag har bevilget 313.000 kroner til et forprosjekt og partene regner med at dette vil være ferdig utpå høsten, slik at man kan komme i gang med et hovedprosjekt.

- For Ecopro handler dette om å få mer kunnskap om hvordan vi best skal kunne utnytte den ressurs vi har i avfallet fra hele Midt-Norge. Vi har god tro på at det skal være mulig å utvikle bærekraftige fosfor-produkter fra resirkulert fosfor fra vår biogassproduksjon, sier Tore Fløan.

- Dette er et viktig arbeid i det grønne skiftet ikke bare for Norge, men for hele Vest-Europa. Vi tror det kan være mulig å eksportere et slikt produkt om vi lykkes med teknologien i en slik produksjon, sier Fløan.

Resirkulering

Forskningssjef Trine Eggen sier at det ikke har vært så stor oppmerksomhet rundt mangel på fosfor i Norge som det har vært i EU. Derfor er EU på mange måter en pådriver for at det skal finnes prosesser og teknologi for å hente fram fosfor.

- Norsk landbruk er helt avhengig av import av fosfatstein, selv om det i Norge faktisk foreligger flere drivverdige apatittforekomster, sier Trine Eggen i NIBIO.

Midt-Norge er rik på fosfor

Tore Fløan i Ecopro understreker at Midt-Norge er en region som er svært fosfor-rik – og har et overskudd i forhold til behovet. : Fosfor importeres også inn via mat og fôr og ender opp i råstoff som brukes til biogassproduksjon. Regionen har store mengder husdyrgjødsel, fiskeslam, fiskeensilasje, biorest i tillegg til matavfall og avløpsslam. Det er stor aktivitet knyttet til oppkonsentrering av næringsstoff, for slik å kunne redusere kostnadene ved transport av organisk gjødsel/jordforbedringsprodukt fra regioner med overskudd av fosfor til regioner med underskudd. Tørking og ulike former for separering har fått mest fokus.

Per i dag brukes både avløpsslam og biorest (tørket fiskeslam er under utprøving) som et organisk gjødsel/jordforbedringsprodukt, alene eller i kombinasjon med annen gjødsel da det i gitte situasjoner ikke er optimalt balansert i forhold til plantenæringssalter.

- Vi tror at bærekraftige fosfor-produkter basert på resirkulert fosfor vil på sikt tvinger seg fram, og Ecopro ønsker være i front til å bidra til en utvikling av nye produkter basert på resirkulering av fosfor fra enten råvarer eller materialstrømmer i biogassanlegget, sier Tore Fløan.

Han tror at for Ecopro kan dette muliggjøre utvikling av nye produkter basert på selskapets eksisterende råvare- og nedstrømsprodukter (inkludert fiskeslam med stort innovasjonspotensiale).

- Ecopro har tro på at en gjennom å trekke ut fosfor fra eksisterende avfallsstrømmer kan bidra til å utvikle bransjen ytterligere da begrensning av spredeareal kan være et fremtidig hinder, sier Fløan.

Forskningssjef Trine Eggen sier at I dette forprosjektet vil Ecopro få kunnskap om sine råvarer, materialstrømmer og biorest, og muligheten for å utvikle bærekraftige fosfor-produkter.

- Dette vil skje via kartlegging av gjenvinningspotensialet av fosfor i egne ressurser, oppdatering på teknologi med potensialet for fosfor-gjenvinning, og prioritering for videre utvikling i et hovedprosjekt, sier Trine Eggen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse