Gå til innhold
Annonse

Egil Ulvan Rederi øker aktiviteten innen havbruk

With Harvest ute på oppdrag på merdkanten. Foto: Egil Ulvan Rederi.
With Harvest ute på oppdrag på merdkanten. Foto: Egil Ulvan Rederi.

Egil Ulvan Rederi har to fartøy under ombygging, samt ansatt en ny kvalitetssjef for å møte den høye aktiviteten til selskapet.

Annonse

Selskapet har kontorer i Trondheim og eier i dag seks fartøy. Tre av disse er 100 % beskjeftiget innenfor havbruk, og frakter fôr for Marine Harvest.

Ut over dette drifter selskapet fem bulkfartøy som deleier i Halten AS og Halten Bulk AS.

Daglig leder Arild Hoff opplyser til Kyst.no at etterspørselen i markedet er god. 

- Vi opplever at det er i positiv bevegelse både innenfor frakt av fiskefôr og generell gods, sier han, og legger til at de mellom annet frakter og losser fiskefôr i bulk og “big bags” direkte til fôrflåtene for Marine Harvest.

Arild Hoff, daglig leder i Egil Ulvan Rederi, sier 2018 har vært hektisk. Foto: Helge Martin Markussen.
Arild Hoff, daglig leder i Egil Ulvan Rederi, sier 2018 har vært hektisk. Foto: Helge Martin Markussen.

Fôrbåtene er spesialfartøy som frakter fiskefôr, samt at de kan levere vann og diesel til fôrflåtene.

Rederiet har flere vekstmål innenfor havbruk og godstransport, men da med fartøy som har fokus på miljø og effektivitet.

- Morgendagens vinnere er de rederiene som kan levere tonnasje med «grønn» profil, påpeker han. 

Ny kvalitetssjef

For å møte økt aktivitet i selskapet opplyser Hoff at Erlend Ulstad (37) er ansatt som kvalitetssjef i selskapet.

- Han kommer fra DNV GL som Senior Surveyor og tiltrer stillingen hos oss den 1. august, opplyser Hoff.

Erlend har bred maritim bakgrunn og er utdannet fra NTNU som Naval Archit. & Marine Eng.

Flere fartøy til å frakte fôr

Egil Ulvan Rederi:

  • Selskapet har siden oppstarten i 1919 vært drevet som et familierederi.
  • I dag er det tredje og fjerde generasjon far og sønn som er ved roret. Egil Ulvan har vært med siden 1967 og Ivar Ulvan siden 1994.
Erlend Ulstad er ny KS-sjef i Egil Ulvan rederiet og starter i august i sin nye jobb. Foto: Privat.
Erlend Ulstad er ny KS-sjef i Egil Ulvan rederiet og starter i august i sin nye jobb. Foto: Privat.

Året så langt beskriver Hoff som en hektisk tid, ettersom selskapet har ombygging av flere fartøy og stor aktivitet mot nye kunder. 

- Vi har i 2018 kjøpt inn to “nye” fartøy for å møte behovene i markedet. Det ene er et frysefartøy som er inne til ombygging og det andre er en bulkbåt. 

Fryse og frakteskipet blir ombygd med DP (digital positioning) og utstyr for frakt og lossing av fiskefôr. Nedslagsfeltet for dette fartøyet er Oslofjorden-Nord Troms, med ukentlig anløp.

Det nyinnkjøpte fartøyet With Frohavet (tidligere Silver River), skal operere i rute sammen med fartøyene With Junior og Kristian With. De skal mellom annet frakte fersk laks, gods og fiskefôr. Foto: Egil Ulvan Rederi.
Det nyinnkjøpte fartøyet With Frohavet (tidligere Silver River), skal operere i rute sammen med fartøyene With Junior og Kristian With. De skal mellom annet frakte fersk laks, gods og fiskefôr. Foto: Egil Ulvan Rederi.

- Dette er et tilbud alle fôrprodusentene kan benytte seg av, med å kjøpe tonn gjennom sesongen. Tilbudet er unikt i den sammenheng at det er åpent for alle og gir kunden mulighetene til unngå langsiktige leieavtaler på spesialskip for å ta toppene i sesongen, påpeker Hoff. 

Fersk laks fra Midt-Norge til Europa

Rederiet åpner også en ny godsrute i sommer med anløp av Hirtshals.

- Det nye fartøyet With Frohavet, skal sammen med With Junior og Kristian With betjene ruten fra Nord Troms-Hirtshals-Oslofjorden. Ruten blir profilert under markedsnavnet «With Line». Denne linjen er lagt opp for å kunne håndtere gods og fersk laks fra Midt Norge til Europa.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse