Gå til innhold
Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen
Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen

Det er en ekstraordinær situasjon for deler av oppdrettsnæringen i Nord-Norge. Mattilsynet gjør derfor noen midlertidige endringer i deres krav, slik at situasjonen kan håndteres bedre for de aktørene som er berørt av algesituasjonen.

Disp. fra kravet om grense for lakselus og tiltak

§ 8.Grenser for lakselus og tiltak

(...)

I Nordland, Troms og Finnmark skal det fra og med mandag i uke 21 til og med søndag i uke 26 til en hver tid være færre enn 0,2 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget. Fra og med mandag i uke 27 til og med søndag i uke 20 skal det til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.

Det skal gjennomføres tiltak for å sikre at mengden lakselus ikke overskrider grensene i første og andre ledd, herunder om nødvendig utslakting av fisk.

Midlertidig endret praksis:

Lokaliteter som direkte eller indirekte er rammet av algesituasjonen vil kunne innvilges dispensasjon fra luseforskriftens krav om lusegrense på 0,2 voksen hunnlus i ukene 21-26.

I dispensasjonsperioden skal det til en hver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget.

Disp. fra krav om telling

§ 6.Måling av sjøtemperatur og telling av lakselus

(...)

Antallet lakselus skal telles minst hver 7. dag ved temperaturer lik eller over 4 °C, og minst hver 14. dag ved temperaturer under 4 °C. Stamfisk er unntatt fra krav om telling ved temperaturer under 4 °C.

Midlertidig endret praksis:

Lokaliteter som er hardt rammet av algedødelighet og hvor det foreligger vurdering fra fiskehelsepersonell mhp forsvarlighet / påkjente gjeller vil kunne innvilges dispensasjon fra tellekravet i en avgrenset periode.

For andre lokaliteter forholder vi oss til følgende vurdering og praksis:

Dersom det viser seg at det ikke er forsvarlig med lusetelling på grunn av pågående algeoppblomstring, eller som følge av algeoppblomstring må dette avvikshåndteres. Virksomhetene, sammen med fiskehelsepersonell, vil måtte gjøre selvstendige og fortløpende vurderinger av fiskevelferden i forbindelse med telling. Normal telling må gjenopptas så snart som mulig.

Har du en sak du
vil tipse oss om?