Gå til innhold

Endring i fôr kan hemme utvikling av melanin i laksefilet

I fire uker fikk overvektige rotter servert bakt og rå fisk i en studie ved Universitetet i Bergen. Den bakte fisken kom best ut. Arkivfoto av laksefilet.
I fire uker fikk overvektige rotter servert bakt og rå fisk i en studie ved Universitetet i Bergen. Den bakte fisken kom best ut. Arkivfoto av laksefilet.

FHF prosjektet, mørke flekker i laksefilet har vært en stor satsing de siste tre årene. Det er enda ikke klare resultater om hvorfor melaninflekker oppstår i fileten, men prosjektet gir verdifull kunnskap om tiltak for å begrense omfanget.

Prosjektet, ledet av Nofima viser at sykdom, fysiske skader og dårlig vannkvalitet kan øke forekomsten. Resultatene viser også at vaksine ikke er en grunnleggende årsak men at feilstikk kan gi melaninflekker. Større melaninflekker øker ved et eventuelt PD utbrudd tett opptil slakting, men det er ikke grunnlag til å peke på PD som en enkeltdiagnose.

En effekt av lavt oksygennivå i vannet viste betydelig økning av melanin. Sammensetningen av foret har en stor betydning for utvikling av melanin. Forsøk med ekstra tilsetning av sink ga positivt resultat, og forsøkene viste at økt nivå av antioksidanter i foret ga redusert forekomst av melanin i laksefilet.

Det avsluttede prosjektet har fremskaffet verdifull kunnskap om hvordan man begrenser betennelsesutviklingen og melanindeponeringen i skadet vev. Ved å endre fôrsammensetning før slakt og øke nivå av antioksidanter kan utvikling av melaninflekker til en viss grad reduseres. En robust laks med god helsestatus er mindre utsatt for å utvikle mørke flekker, mens lavt oksygennivå, flytting av fisk, stress og slag/klemskader kan øke forekomsten.

Har du en sak du
vil tipse oss om?