Gå til innhold
Annonse
Forskningsdirektør Petter Frost og daglig leder Johan Kvalheim i MSD Animal Health sier til kyst.no at de har vært forberedt på konkurranse på salg av PD-vaksiner i flere år. Foto: MSD.
Forskningsdirektør Petter Frost og daglig leder Johan Kvalheim i MSD Animal Health sier til kyst.no at de har vært forberedt på konkurranse på salg av PD-vaksiner i flere år. Foto: MSD.

Patent-striden mellom MSD Animal Health og Pharmaq om PD-vaksinen er nå lagt død av domstolene. Daglig leder Johan Kvalheim i MSD sier selskapet har vært forberedt på konkurranse om PD-vaksinen i flere år og vil fortsette sitt arbeid som før.

Annonse

Siden 2014 har det pågått en patentstrid mellom MSD Animal Health og Pharmaq, da førstnevnte fikk forlenget sitt patent på PD-vaksinen som skulle vare frem til 2020. Ettersom Høyesteretts ankeutvalg ikke så saken som viktig nok, ble denne ikke lagt frem til Høyesterett.

Dermed gjelder Borgarting lagmannsrett dom fra før jul, der den forlengede patentbeskyttelsen av MSDs PD-vaksine ble kjent ugyldig. Dette var en motsatt konklusjon enn det tingretten hadde kommet frem til året før.

Det innebærer at Pharmaq får lov å selge sin PD-vaksine på lik linje med MSD, som har hatt eneretten de senere årene.

- Mentalt forberedt

Daglig leder Johan Kvalheim i MSD sier de var forberedt på konkurranse om PD-vaksinen allerede i 2015.

MSD Animal Health har ikke lenger enerett på PD-vaksinen. Illustrasjonsbilde av vaksine. Foto: MSD. 
MSD Animal Health har ikke lenger enerett på PD-vaksinen. Illustrasjonsbilde av vaksine. Foto: MSD. 

- Vi var i 2015 mentalt forberedt på at vi mest sannsynlig fikk en konkurrent på markedet når det gjelder denne vaksinen, men vi fikk forlenget 5-års avtalen som gjorde at det tok noen flere år før det ble en realitet, sier Kvalheim til kyst.no.

Han påpeker at retten er klinkende klar på at det er MSD som har patent på vaksinen, men at de ikke lenger fikk forlenget avtalen. Som utgjør at det nå er to som konkurrerer om det samme markedet.

Les også tidligere saker: MSD anker til Høyesterett

- To ulike metoder

Kvalheim påpeker at det er snakk om to litt ulike måter å vaksiner på. MSD vaksine er en flerkomponents vaksine (7 antigens), mens Pharmaqs er basert på to poser som gis gjennom et stikk.

- Vi skal fortsette som før og vil stadig levere nye produkter til markedet. Det blir opp til oppdretterne selv å bestemme hvilken vaksine de skal gå for. Vi jobber hele tiden tett med fiskehelsepersonell og selskapene, og vi mener vi har en god dialog på markedet. Men det ligger nok i kortene at noen oppdrettere vil ønske å teste ut den andre vaksinen, det er vi forberedt på, kommenterer han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse