Gå til innhold
Annonse
I Sør-Afrika har man etter hvert begynt å selge en del laks som har ankommet landet frossen, og så selges det tint i butikk. Kilde: Mats Heide, Nofima.
I Sør-Afrika har man etter hvert begynt å selge en del laks som har ankommet landet frossen, og så selges det tint i butikk. Kilde: Mats Heide, Nofima.

Nofima-forsker Morten Heide snakket på Havbruk2020 om mulighetene for å bytte fra flyfrakt av laks, for eksempel til Asia, til å sende den frossen med båt.

Annonse

Heide påpekte at man har forsket lite på markedet for tint laks, men at man hadde en god del erfaringer fra tint hvitfisk.

- Laks har vært en fantastisk suksesshistorie, der man i hele verden nå kan få tak i fersk laks. Men vi har i det siste sett at en del har pekt på de potensielle negative effektene av å flyfrakte laksen. Her hjemme har både norske miljøvernorganisasjoner, forskere og journalister satt søkelyset på dette. I sum kan dette være mulige utfordringer for en negativ påvirkning på omdømme til laksen, sier han.

Les også: Havbrukskonferansen er i gang - denne gang digitalt

Utviklingen av både andel og volum av flyfraktet laks har økt betydelig siden 2005. Kilde: Morten Heide, Nofima. Klikk for større.
Utviklingen av både andel og volum av flyfraktet laks har økt betydelig siden 2005. Kilde: Morten Heide, Nofima. Klikk for større.

Heide viste til en figur (se bilde til høyre) som illustrere utvikling av flyfrakt. Siden 2005 har både de absolutte volumene og prosentandelen av laksen som flyfraktes økt betydelig, og i fjor ble ca 200 000 tonn laks, eller ca. 20 % av den norske produksjonen, sendt med fly fra Norge og ut i verden.

- Ser vi på utslipp av klimagasser er frakt med fly til Asia 15 ganger større, enn om fisken ble fraktet frossen med båt for eksempel til Shanghai. Selv om frakten bare står for en del av de totale klimagassutslippene knyttet til lakseproduksjon, blir laksens fotavtrykk mer en doblet når den fraktes til markedene med fly, sa han.

Heide viste til at Bellona hadde beregnet at klimagassutslippene knyttet til denne frakten var mer enn norsk innenriks flytrafikk samlet.

Å frakte et kg laks til Asia koster under normale omstendigheter ca. 10 kr. Nå under koronapandemien med langt færre fly i luften har dette økt betydelig. Kombinert med at den samme pandemien kan påvirke folks kjøpekraft negativt, mente handlet kanskje er på tide å se på om det finnes billigere måter å gjøre det på.

I Storbritannia selges det meste av hvitfisk som tinte produkter. Det er en ny trend. Kilde: Morten Heide, Nofima. Klikk for større bilde. Skjermdump: Havbruk2020.
I Storbritannia selges det meste av hvitfisk som tinte produkter. Det er en ny trend. Kilde: Morten Heide, Nofima. Klikk for større bilde. Skjermdump: Havbruk2020.

Tint laks i Sør-Afrika

Det store spørsmålet er om hvordan man skal få asiatene til å akseptere tint laks.

- Vi vet ikke så mye om tint laks, men vi vet en del om tint hvitfisk. Nofima har siden 2010 forsket på tint villfisk i Europa, der det slike produkt etter hvert har fått en dominerende posisjon i mange store markeder.

I dag finner man slik fisk i både Tyskland, Norge, Storbritannia og Polen, mens det er på full fart inn i franske og spanske markeder.

- Argumentasjonen er at å transportere frossen og tine der fisken skal selges, gir stabil kvalitet, mindre svinn, lengre holdbarhet og hylletid, og totalt bedre lønnsomhet. Og så kan man ha produktet, for eksempel torsk, alltid tilgjengelig i butikkhyllene, og man blir ikke like avhengig av sesong.

I de samme markedene er i dag den fersk laksen totalt dominerende.

- Men vi finner faktisk markeder der tint laks har gjort sitt inntog. Ett av disse er Sør-Afrika. Vi har gjort intervjuer med importører der og argumentasjonene for hvorfor de i stor grad benytter seg av denne metoden, er ganske sammenfallende med de som vi får i Europa når det gjelder hvitfisk.

Lavere pris pga høye flyfraktkostnader, lenger holdbarhet (man minster 5 dager ved flyfrakt) og fryselagre i Sør-Afrika gir økt fleksibilitet. Tint laks brukes i dag mest innfor segmenter som VAP, filet og røyking. Innfor sushisegmentet brukes ennå nesten utelukkende fersk laks.

Kan så tint laks erstatte fersk i flyfraktmarkeder?

Skal man endre fra fersk til tint er det ifølge Heide noen forutsetninger som må oppfylles om man skal lykkes. Disse listet han opp som:

  • Man må optimalisere fryse og tineprosessene. Forskning har vist at dette kan gi mindre drypptap, høyere utbytte og bedre kvalitet.
  • Forbrukerne og industrielle kjøpere må oppfatte tint laks som et kvalitetsprodukt på linje med fersk laks.
  • Tint laks må kunne anvendes på samme måte som fersk – f.eks til sushi
  • Man må ha gode markedsstrategier – se til hvordan hvitfisk har lykkes
  • Man må opprettholde betalingsvilje og omdømme
  • Tint laks må totalt sett gi lik eller bedre lønnsomhet

Hva er best?

På spørsmålet Heide stilte helt i åpningen av innlegget, som er identisk med denne sakens overskrift; “Er tint fisk like bra som fersk?”, så avsluttet han sitt innlegg med å fortelle at i et forskningsprosjekt utført overfor engelske forbrukere, så man at de syntes det smakte akkurat likt.

Forsker Morten Heide fra Nofima, sier erfaringene med tint hvitfisk er gode. Forbrukerne rangere de to som like bra. Skjermdump: Havbruk2020.
Forsker Morten Heide fra Nofima, sier erfaringene med tint hvitfisk er gode. Forbrukerne rangere de to som like bra. Skjermdump: Havbruk2020.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse